Introducerea şi rondo capriccioso pentru vioară şi orchestră, op. 28, de C. Saint-Saëns, în versiune pentru acordeon
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
112 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-21 03:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[780.8:780.647.2]:781.68[785.6:780.614.332]:781.61 (1)
Muzică (1717)
SM ISO690:2012
ŞTIUCA, Petru. Introducerea şi rondo capriccioso pentru vioară şi orchestră, op. 28, de C. Saint-Saëns, în versiune pentru acordeon. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2022, nr. 2(43), pp. 61-66. ISSN 2345-1408. DOI: 10.55383/amtap.2022.2.10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(43) / 2022 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Introducerea şi rondo capriccioso pentru vioară şi orchestră, op. 28, de C. Saint-Saëns, în versiune pentru acordeon

Introduction and rondo capriccioso for violin and orchestra,op. 28, by C. Saint-Saëns,in accordion version

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.10
CZU: [780.8:780.647.2]:781.68[785.6:780.614.332]:781.61

Pag. 61-66

Ştiuca Petru
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2023


Rezumat

Transcripţia reprezintă un proces creativ răspândit pe larg în arta muzicală, determinat de necesitatea de a completa repertoriile, de dorinţa muzicienilor de a interpreta la instrumentele lor creaţii cunoscute şi valoroase scrise în original pentru diferite instrumente. Transcripţia, devenită cu timpul o adevărată artă, este utilizată, în special, în completarea repertoriului pentru acordeon. Fiind, totodată, acordeonist, profesor şi autor de transcripţii, subsemnatul a realizat transcripţia cunoscutei creaţii pentru vioară – Introducerea şi Rondo Capriccioso pentru vioară şi orchestră de compozitorul francez Camile SaintSaëns. Articolul este dedicat analizei particularităţilor de transcriere a acesteia.

Transcription is a widely spread creative process in musical art, determined by the need to complete the repertoire, by the desire of musicians to perform on their instruments well- known and valuable creations written in the original for different instruments. Transcription, which has become, in the course of time a real art, is used especially to complete the repertoire for the accordion. As an accordionist, professor and transcription writer, the author of the article has made the transcription of the well-known violin creation – the Introduction and Rondo Capriccioso for violin and orchestra by the French composer Camile Saint-Saëns. The article is dedicated to the analysis of the peculiarities of its transcription.

Cuvinte-cheie
acordeon, artă de interpretare, transcripție, vioară, Camile Saint-Saëns,

accordion, interpretative art, transcription, violin, Camile Saint-Saëns