Традиционное гагаузское блюдо «Manca»: Этнокультурные параллели и эксклюзивы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
2040 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-21 23:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
392.8(=512.165) (7)
Obiceiuri, datini privind viața particulară (264)
SM ISO690:2012
КУРОГЛО, С, НИКОГЛО, Диана. Традиционное гагаузское блюдо «Manca»: Этнокультурные параллели и эксклюзивы. In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2008, nr. 4, pp. 112-114. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Традиционное гагаузское блюдо «Manca»: Этнокультурные параллели и эксклюзивы
CZU: 392.8(=512.165)

Pag. 112-114

Курогло С, Никогло Диана
 
 
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2013


Rezumat

Acest articol sugerează că denumirea felului de mâncare “manca” a fost împrumutat de populaţia din nord-estul Bulgariei de la italieni. Drept dovadă servesc documentele istorice despre legăturile etnoculturale între oraşele de port din această regiune cu italienii în timpul Evului Mediu.

В данной статье высказывается предположение о том, что название традиционного гагаузского блюда «manca» было заимствовано населением Северо-Восточной Болгарии у итальянцев. Доказательством этому служат исторические свидетельства об этнокультурных связях портовых городов данного региона с итальянцами в период средневековья.

In given article the assumption that the name traditional dish “manca” was borrowed by the population of Northeast Bulgaria from Italians. This fact can be proved by historical record certificates about ethnocultural relations of seaports of this region with Italians during Middle Ages.

Cuvinte-cheie
традиционное гагаузское блюдо, этнокультурные связи, исторические свидетельства.