«Типичный молдаванин» (На основе тематических рисунков учащихся школ г. Кишинева)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
762 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-04 14:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39(478) (70)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (891)
SM ISO690:2012
ИВАНОВА, Нина. «Типичный молдаванин» (На основе тематических рисунков учащихся школ г. Кишинева) . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 4, pp. 166-168. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049

«Типичный молдаванин» (На основе тематических рисунков учащихся школ г. Кишинева)

CZU: 39(478)
Pag. 166-168

Иванова Нина
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2013


Rezumat

Acest articol prezintă rezultatele cercetărilor empirice, rezultate în mediul elevilor moldoveni, ruşi şi ucraineni din scolile şi liceele din or. Chişinău, în scopul comparării auto- şi heterostereotipurilor «moldoveanului» şi pentru determinarea nivelului autoidentificării copiilor moldoveni cu propriul grup etnic. De asemenea, s-a acordat o atenţie deosebită apropierii etniei titulare de grupurile minoritare: ruşii şi ucrainenii.

Настоящая статья является результатом эмпирического исследования, проведенного среди учащихся молдавских, русских и украинских школ и лицеев г. Кишинева, целью которого было сравнение авто- и гетеростереотипов молдаванина для определения уровня самоидентификации молдавских детей с собственной этнической группой, а также степени близости титульного этноса этническим группам русскоязычных этнических меньшинств.

The present article represents some results of the empirical research with the aim to compare auto- and hetero stereotypes of “a Moldavian” to define the level of self-identification of Moldavian children with their ethnical in-group as well as degree of proximity between Moldavians and the groups of Russian-speaking minorities (Russians and Ukrainians). This research was conducted among the students of Moldovan, Russian and Ucrainian schools of the city of Chisinau.

Cuvinte-cheie
этнический стереотип,

автостереотип, гетеростереотип