Сам себе этнолог. Из автобиографических записей
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
729 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-18 14:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39(=512.165)(478) (4)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (891)
SM ISO690:2012
ГУБОГЛО, М.. Сам себе этнолог. Из автобиографических записей. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 4, pp. 76-87. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049

Сам себе этнолог. Из автобиографических записей

CZU: 39(=512.165)(478)
Pag. 76-87

Губогло М.
 
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2013


Rezumat

În prezentul articol sunt supuse analizei procesele dezvoltării tradiţiilor istorice în baza reminiscenţielor, observărilor personale şi surselor literare şi ca pildă se ia „horu” la găgăuzi. Autorul examinează „horu” în formă de un institut public deosebit de normative culturale ale găgăuzilor, care joacă un rol principal în socializarea personalităţii şi în transmiterea originalităţii etnice.

В данной работе на основе личных воспоминаний, наблюдений и литературных источников анализируются процессы динамики исторических традиций на примере гагаузского «хору». Автор рассматривает «хору» как особый институт соционормативной культуры гагаузов, который играет важную роль в социализации личности и трансмиссии этнической самобытности.

In the given work on the basis of personal memoirs, observation and literary saurces processes of dynamics of historical traditions oatn an example of Gagauz «horu» are analyzed. The author considers the «horu» tobe a special institute norms of social cultures of the gagauzian, which plays an important role in socialising of personality and transmissions of ethnic originality.

Cuvinte-cheie
исторические традиции, «хору» у гагаузов, соционормативная культура, социализация личности, трансмиссия этнической самобытности.