Религиозни и политически измерения на етнокултурната самоидентификация на русите старообредци в Добруджа
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
699 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-30 19:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39(=161.1)(497.2+498) (1)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (891)
SM ISO690:2012
EROLOVA, Ielis. Религиозни и политически измерения на етнокултурната самоидентификация на русите старообредци в Добруджа. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 4, pp. 169-174. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049

Религиозни и политически измерения на етнокултурната самоидентификация на русите старообредци в Добруджа

CZU: 39(=161.1)(497.2+498)
Pag. 169-174

Erolova Ielis
 
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2013


Rezumat

În prezentul articol sunt analizaţi paramentrii religioşi şi politici ai autoidentificării contemporane a ruşilor lipoveni care locuiesc în Dobrogea (zona geografică limitrofă în Nord-Estul Bulgariei şi Sud-Estul României). În prezent se observă decurgerea procesului formării conştiinţei noi a minorităţii etnice europene sub influenţa activităţii clericale şi laice de elită, reprezentanţii cărora determină şi susţin viziunile religioase şi politice ale comunităţii etnoculturale.

В настоящей статье анализируются религиозные и политические параметры современной самоидентификации русских старообрядцев, живущих в Добрудже (пограничная географическая область в Северо-восточной Болгарии и Юго-восточной Румынии). В настоящее время наблюдается процесс формирования нового сознания современного европейского меньшинства под значительным влиянием деятельности церковной и светской элит, чьи представители определяют и поддерживают религиозные и политические взгляды общности.

The article analyses religious and political dimensions of the contemporary self-identification of the Russians Old believers, living in Dobrudzha/Dobrogea (crossborder geographic region in Northeast Bulgaria and Southeast Romania). Nowadays a new self-confidence of modern European minority is forming under the activity of the church and civil elite, whose representatives define and maintain the religious and/or political community vision.

Cuvinte-cheie
самоидентификация, липоване, диаспора, русские старообрядцы, церковная и светская элиты.