Politica „Satelor de romi” a Guvernului Ion Antonescu: romii din Basarabia(1942-1944)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1726 28
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-06 02:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.15(=214.58)(478)(091) (2)
Mișcări naționale populare, etnice și aspectele specifice. Minorități naționale și etnice (196)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Tatiana. Politica „Satelor de romi” a Guvernului Ion Antonescu: romii din Basarabia(1942-1944) . In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2008, nr. 4, pp. 174-176. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Politica „Satelor de romi” a Guvernului Ion Antonescu: romii din Basarabia(1942-1944)
CZU: 323.15(=214.58)(478)(091)

Pag. 174-176

Sîrbu Tatiana
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

Politica „satelor de romi” faţă de romii din Basarabia în perioada celor doua administraţii – ţaristă şi română este aspectul abordat în acest articol. Necătănd la conjunctura istorică şi geopolitică diferită a acestor două regimuri, există asemănări in politica lor faţă de romi.

Политика «цыганских сел» отностительно цыган Бессарабии в эпоху царизма и румынской администрации является одним из аспектов, затронутых в представленной статье. Независимо от различных исторических и геополитических условий эти два режима обнаруживают сходные черты по отношению к цыганскому населению.

The policy of „Roma villages” in Bessarabia during two administrations – Tsarist and Romanian is the most important aspect explained in this article. The different historical and political contexts of these 2 policies of „Roma villages” are the research issues of the author.

Cuvinte-cheie
romii din Basarabia, „sate de romi”, guvernul Antonescu, categorie socială, deportare, al doilea război mondial., Transnistria