«Пасхальный смех» Юрия Харламова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
815 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-25 16:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.161.1.09(478)(092) (1)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (197)
SM ISO690:2012
ПРОКОП, Светлана. «Пасхальный смех» Юрия Харламова. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 4, pp. 128-140. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049

«Пасхальный смех» Юрия Харламова

CZU: 821.161.1.09(478)(092)
Pag. 128-140

Прокоп Светлана
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2013


Rezumat

În articolul prezentat, în baza creaţiei poetului rus local, a fost întreprinsă o încercare de a realiza analiza procedeelor de construcţii, tipurilor şi funcţiilor parodiei ca gen. Autorul constată că în situaţia actuală literară parodia lui Yurii Harlamov îşi asumă o funcţie suplimentară – cea unionistă.

В представленной статье на основе творчества местного русского поэта предпринимается попытка рассмотреть приемы построения, типы и функции пародии как жанра. Автор приходит к выводу, что в рамках сложившейся литературной ситуации пародия Юрия Харламова обретает дополнительную функцию – объединяющую.

In submitted article, on the basis of creativity of a local Russian poet, the attempt to consider receptions of construction, types and functions of a parody as genre is undertaken. The author comes to a conclusion, that within the context of the modern literary situation Jury Harlamov’s parody finds additional uniting function

Cuvinte-cheie
творчество местного русского поэта, приемы построения, типы и функции пародии как жанра.,

пародия