Minorităţile naţionale în percepţia moldovenilor din perspectiva istoriei recente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
729 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-06 01:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39(478) (70)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (893)
SM ISO690:2012
PRISAC, Lidia. Minorităţile naţionale în percepţia moldovenilor din perspectiva istoriei recente. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 4, pp. 156-161. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049

Minorităţile naţionale în percepţia moldovenilor din perspectiva istoriei recente

CZU: 39(478)
Pag. 156-161

Prisac Lidia
 
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2013


Rezumat

Articolul constituie o aplicaţie a metodologiei şi a particularităţilor analitice oferite de percepţia socială a grupurilor minoritare din Republica Moldova, în reprezentarea unei «istorii» din proximitatea noastră temporală. Dincolo de un segment al istoriei actuale, studiul relevă în mod direct percepţia unei lumi în schimbare, provocate de dispariţia statului sovietic, marcat de căderea comunismului după 1989. Articolul este răspunsul la provocările abordării imagologiei şi al mentalităţilor colective.

Статья представляет собой авторское видение проблем трансформации восприятия изменяющейся реальности и взгляда на историю РМ.

The article constitutes the authour´s vision of the problems of transformation of perception of changing reality and history of the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
социальное восприятие, национальные/этнические меньшинства, изменения, идентичность, коллективный менталитет.