Выставки по народному православию в Российском этнографическом музее
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
411 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-26 20:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
069.51:39(470) (2)
Muzee. Expoziții permanente (174)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (729)
SM ISO690:2012
CARPOVA, Olga; OSTROVSKII, A.. Выставки по народному православию в Российском этнографическом музее. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 69-76. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Выставки по народному православию в Российском этнографическом музее

CZU: 069.51:39(470)
Pag. 69-76

Carpova Olga, Ostrovskii A.
 
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

В статье дается определение категории «народное православие» и изложен подход к системному представлению в музейном пространстве совокупности составляющих ее обрядов, иконографических объектов. Конкретно освещено, проанализировано музейное решение темы «Народное православие: этнографические реалии» (1997) с использованием экспонатов по традиционной культуре трех восточнославянских этносов; продемонстрированы возможности музейного взаимодополнения различных по этнокультурному бытованию, материалу и технике изготовления предметов в рамках той или иной темы (Пасха и Двунадесятые праздники, святые покровители и др.) Освещено также выставочное решение темы «Крест – святыня драгоценная» (2008) на материале истории изготовления нагрудных крестов и их ношения в составе праздничного костюма у русских, украинцев, эстонцев-сету, грузин, народов Поволжья и народов Восточной Сибири.

In the article, there is a definition of the category ‘folk Orthodoxy’ and the approach to the systemic concept in the museum space of the conglomeration of this category components and iconographic objects. The museum solution of the topic ‘Folk Orthodoxy: ethnographic reality’ (1997) with the use of exhibits on traditional culture of three eastern Slav peoples is analysed. The opportunities of museum mutual additions with different objects in the area of their ethnic and cultural application, material and technology of production are shown within the frameworks of this theme or other (Easter, saint patrons). The exhibition solution of the theme ‘Cross is a precious sanctuary’ is considered on the material of fabrication of pectoral crosses and their wearing as a part of the festival garment of Russians, Ukrainian, Estonian, Georgian and peoples of eastern Siberia.

În articol se defineşte categoria “ortodoxismul popular” şi se abordează perceperea sistematică în spaţiul muzeic comun al obiceiurilor din care se compune el şi al obiectelor iconografice. Este elucidată şi analizată concret rezolvarea ilustrativă a temei “ortodoxismul popular: realităţi etnografice” (1997) cu utilizarea exponatelor culturii tradiţionale a celor trei etnii ale slavilor de est; au fost demonstrate posibilităţile de completare reciprocă în condiţiile de muzeu a exponatelor, diferite din punct de vedere etnocultural şi tehnica de realizare în cadrul unei ori altei teme (Paştele şi Cele Douăsprezece Sărbători Împărăteşti, Sărbătorile Sfinţilor Patroni etc.). Este elucidată, de asemenea, rezolvarea expoziţională a temei “Crucea – lucrul cel mai de preţ” (2008) în baza materialelor din istoria confecţionării crucilor pectorale şi îmbrăcarea lor în componenţa costumului de sărbătoare la ruşi, ucraineni, estonieni-setu, popoarele de pe Volga şi popoarele din estul Siberiei.

Cuvinte-cheie
народное православие, традиционная культура, восточнославянские этносы

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-17710</doi_batch_id>
<timestamp>1594144600</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Etnologie şi Culturologie</full_title>
<issn media_type='print'>18572049</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<issue>3</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Выставки по народному православию в Российском этнографическом музее</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Olga</given_name>
<surname>Carpova</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>A.</given_name>
<surname>Ostrovskii</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>69</first_page>
<last_page>76</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>