Цыганская литература Молдовы как характеристика Культурнойи этнической идентичности
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
316 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-06-29 16:01
SM ISO690:2012
ПРОКОП, Светлана. Цыганская литература Молдовы как характеристика Культурнойи этнической идентичности . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 202-214. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Цыганская литература Молдовы как характеристика Культурнойи этнической идентичности

Pag. 202-214

Прокоп Светлана
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

тетрадей в клеточку» Павла Андрейченко предпринимается попытка на богатом этнологическом материале, содержащимся в местной цыганской художественной литературе на русском языке, показать возможные пути рассмотрения ее с точки зрения не только литературоведения, но и этнологии как этнолитературу, расширяющую наши познания и представления об истории и культуре цыганской этнической группы, проживающей испокон веков на территории современной Республики Молдовы.

În articolul prezentat în baza unei cărţi artistice a lui Pavel Andreicenco se face o încercare de a demonstra un bogat material din punct de vedere etnologic, concentrat în literatura artistică locală în limba rusă a autorilor de originea romă; sunt demonstrate posibilităţile studierii acestei etnoliteraturi nu numai din punct de vedere artistic ci şi etnologic. Aceasta ne va permite lărgirea cunoştinţelor şi noţiunilor faţă de istoria şi cultura grupei etnice a romilor, băştinaşe pe teritoriul Republicii Moldova.

In this article, on the basis of the book „Ten square copy-books” by Pavel Andreichenko, Rom writer, there is an attempt to show possible ways of its consideration not only as literary criticism but also ethnology as ethnical literature broadening our knowledge and notions on the history and culture of Roma ethnic group in the Republic of Moldova on the rich material found in local Roma literature in Russian.

Cuvinte-cheie
цыганская художественная литература на русском языке, этнолитература, этнология