Sincretismul magico-religios în medicina populară
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
532 30
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-02 02:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398.4 (9)
Folclor propriu-zis (268)
SM ISO690:2012
GRĂDINARU, Natalia. Sincretismul magico-religios în medicina populară . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 77-82. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Sincretismul magico-religios în medicina populară

CZU: 398.4
Pag. 77-82

Grădinaru Natalia
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În articol sunt cercetate diverse manifestări ale sincetismului cultural în medicina populară basarabeană. În baza rezultatelor cercetării, autoarea s-a străduit să evidenţieze amalgamurile unui sincretism triplu articulat, realizat între structurile magice, religioase şi cunoştinţelor de medicină populară şi prezent în toate domeniile sistemului terapeutic, pornind de la provocatorii bolii, remedii, activitatea actanţilor şi sfârşind cu vindecarea.

В статье исследуются разные аспекты культурного синкретизма, присутствующего в бессарабской народной медицинской практике. Анализируя доступные на сегодняшний день данные народной медицины, автор попытался выделить культурные синкретические сплетения, включающие в себя магические элементы, языческую и христианскую символику, народные медицинские знания, а также определить их место в каждой области медицинской практике.

The present article, “Magical and religious syncretism in the popular medicine”, represents investigation of different aspects of cultural syncretism present at the Bessarabian popular medicine. On the base of research results the author tried to mark out cultural syncretic binds, which include magical elements, pagan and Christian symbols, popular medical knowledge, as well as to define their role in all branches of therapeutic system.

Cuvinte-cheie
medicina populară, magie, sfinţi, demoni, vindecare., sincretism, religie, boli