Прошлое и настоящее музыкального искусства гагаузов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
464 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-05 09:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[398.8+784.4](=512.165)(478) (1)
SM ISO690:2012
ГАГАУЗ, Дмитрий. Прошлое и настоящее музыкального искусства гагаузов. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 220-226. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Прошлое и настоящее музыкального искусства гагаузов

CZU: [398.8+784.4](=512.165)(478)
Pag. 220-226

Гагауз Дмитрий
 
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Articolul dat este consacrat trecutului şi prezentului artei muzicale a găgăuzilor din Republica Moldova. Ea conţine datele privind structura muzicii populare găgăuze, instrumentarului acesteia, interpreţii populari, culegătorii folclorului, descoperind, pe lângă aceasta, cele mai importante etape de formare a muzicii găgăuze profesioniste.

Статья посвящена прошлому и настоящему музыкального искусства гагаузов Республики Молдова. В ней даются сведения по структуре гагаузской народной музыки, ее инструментарии, народных исполнителях, собирателях фольклора, а также раскрываются наиболее важные этапы становления гагаузской профессиональной музыки.

This article is dedicated to the past and the present of the music art of the Gagauz people from the Republic of Moldova. It contains the information about the structure of Gagauz popular music, its instruments, popular performers, folklore collectors. Besides, it reveals the most important phases of formation of the Gagauz professional music.

Cuvinte-cheie
музыкальное искусство гагаузов Республики Молдова, гагаузской народной музыки, народные исполнители, собиратели фольклора.