Nation-formation in comparative perspective: The Romanians of Transylvania, the jadids of Central Asia and the kurds of Anatolia
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
253 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-09 05:53
SM ISO690:2012
HITCHINS, Keith. Nation-formation in comparative perspective: The Romanians of Transylvania, the jadids of Central Asia and the kurds of Anatolia. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 158-175. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Nation-formation in comparative perspective: The Romanians of Transylvania, the jadids of Central Asia and the kurds of Anatolia

Pag. 158-175

Hitchins Keith
 
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2013


Rezumat

В представленной статье исследуются различные теории формирования современных наций. Автор избрал для изучения три примера: румын в Трансильвании в конце XVIII в. – 1914 г., джадидов – исламских реформаторов в Центральной Азии, которые представляли тех, кто в первые три десятилетия XX в. развился в узбекскую и таджикскую нации, и курдов в Анатолии (Турция) в конце XIX в. – 30-е годы XX в. Целью этой работы является анализ того, каким образом эти случаи соотносятся с одной или другой общей теорией предложенной учеными для объяснения происхождения и самобытности наций и как они объясняют процесс формирования современных наций.

In this article, various theories about the emergence of the modern nation are investigated. The author has chosen three cases for study: the Romanians of Transylvania between the end of the eighteenth century and 1914; the Jadids, the Muslim reformers of Central Asia who represented what were to become the Uzbek and Tajik nations, in the first three decades of the twentieth century; and the Kurds of Anatolia (Turkey) between the end of the nineteenth century and the 1930s. The aim of the article is to gauge how well they fit one or another of the general theories that scholars have put forward to explain the origin and nature of nations and see what they can tell us about the process by which modern nations came into being.

În acest articol sunt investigate diferite teorii privind formarea naţiunilor moderne. Autorul a ales pentru studiul său trei cazuri: a românilor din Transilvania la sfârşitul secolului XVIII şi anul 1914; a Jadids, reformatorii musulmani din Asia Centrală care reprezentau ceea ce urma să devină naţiunile uzbecă şi tadjică, în primele trei decenii ale secolului XX şi a curzilor din Anatolia (Turcia) la sfârşitul secolului XIX şi anii 1930. Obiectivul acestui articol este de a verifica în ce măsură aceste cazuri se raportează la una sau altă teorie generală pe care savanţii le propun pentru a explica originea şi natura naţiunii şi cum ele ne explică procesul prin intermediul căruia s-au format naţiunile moderne.

Cuvinte-cheie
нации, румыны, таджики, узбеки, курды, Трансильвания, Центральная Азия, Анатолия (Турция).