Наименования церковных праздников и хрононимов в гагаузском народном календаре
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
262 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-31 13:48
SM ISO690:2012
СОРОЧАНУ, Евдокия. Наименования церковных праздников и хрононимов в гагаузском народном календаре . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 115-122. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Наименования церковных праздников и хрононимов в гагаузском народном календаре

Pag. 115-122

Сорочану Евдокия
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2013


Rezumat

În articolul se dă caracteristica terminologiei sărbătorilor religioase în sistemul terminologiei rituale calendaristice ale găgăuzilor. Se rezolvă problemele de formare a termenilor, metaforelor şi sinonimelor la termenele rituale, se determină sursele şi căile prin care lexemele au fost împrumutate din alte limbi şi mijloacele de adaptare a lor în limba găgăuză. Nomenclatorul de denumiri ale sărbătorilor religioase şi hrononimelor este prezentat în forma de dicţionar etnolingvistic.

В статье дается характеристика терминологии церковных праздников в системе календарной обрядовой терминологии гагаузов. Решаются вопросы терминообразования, метафоричности и синонимичности обрядовых терминов, определяются источники и пути заимствования лексем из других языков, а также способы их адаптации в гагаузском языке. Исследуемая номенклатура названий церковных праздников и хрононимов представлена в форме этнолингвистического словаря.

In the article the characteristics of church holiday terminology is given in the system of calendar ceremonial Gagauzian terminology. Here the questions of term formation, synonymy of ceremonial terms are considered; the ways and sources of lexeme-borrowing from the other languages and ways of their adaptation in the Gagauzian language are determined. Investigated nomenclature of church holiday names and hrononyms is presented in the form of ethnolinguistic dictionary.

Cuvinte-cheie
православное христианство, народное православие, церковные праздники и хрононимы, церковная терминология, гагаузская терминология, гагаузский народный календарь, гагаузское православие, этнолингвистический словарь.