Христианские элементы в румынских вариантах легенды О мартовской старухе
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
183 0
SM ISO690:2012
ГОЛАНТ, Наталья. Христианские элементы в румынских вариантах легенды О мартовской старухе. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 50-53. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Христианские элементы в румынских вариантах легенды О мартовской старухе

Pag. 50-53

Голант Наталья
 
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2013


Rezumat

În articolul prezentat sunt analizate elementele creştine, evidenţiate în variantele române aду legendei despre „Baba Dochia”, numele căreia este împrumutat de la sfântul creştin (Dochia). Între aceste elemente, de asemenea, figurează includerea numelui lui Dumnezeu care are loc într-un şir de texte, Sfântului Petru, Fecioarei Maria, Arhanghelui şi Preotului în calitate de „ajutor magic”.

В представленной статье рассматриваются христианские элементы, которые обнаружены в румынских вариантах легенды о «мартовской старухе». К этим элементам принадлежит имя «мартовской старухи», которое заимствована у христианского святого (Докия); замена оскорбления месяца оскорблением Бога, которое имеет место в целом ряде текстов; включение Бога, святого Петра, Девы Марии, Ангела и Священника в историю в качестве «волшебного помощника».

The article considers the Christian elements that are found in the Romanian variants of the legend about the “March Old Woman”. The name of the “March Old Woman” belongs to these elements that is borrowed from Christian Saint (Dokia); the substitution of insult of the Month by the insult of God that occurs in quite a number of texts; the inclusion of God, St. Peter, Virgin Mary, Angel and Priest into the story in the quality of “magic helper”.

Cuvinte-cheie
христианские элементы, легенда о «мартовской старухе», Бог, святой Петр, Дева Мария, Ангел, Священник, «волшебный помощник».