Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
137 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-28 11:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-084:616.89-056.37 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (441)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (192)
SM ISO690:2012
MOVILEANU, Alexandrin, SPINEI, Aurelia. Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down. In: Medicina stomatologică , 2022, nr. 1(61), pp. 47-53. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.22.61.06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328

Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down

Prevention of dental caries in children with Down syndrome

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.22.61.06
CZU: 616.314-084:616.89-056.37

Pag. 47-53

Movileanu Alexandrin, Spinei Aurelia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2023


Rezumat

Obiective: studierea eficienţei prevenirii cariei dentare la copiii cu sindromul Down. În studiul caz-martor au fost incluşi 16 de copii cu sindromul Down (SD) cu vârste cuprinse între 7 şi 16 ani. S-au studiat indicii de prevalenţă a cariei dentare (IF) şi de experienţă carioasă, evaluarea riscului cariogen a fost realizată prin aplicarea software Cariogram. Măsurile de prevenire a cariei dentare (CD) au inclus: educaţia sanitară, igienizarea ghidată a cavităţii orale şi aplicaţii topice a preparatelor fluorurate. La subiecţii din lotul de cercetare (L1, nr=8) a fost aplicat topic preparatul Gluftored, Vladmiva, care conţine nanofluoruri, iar la copiii din lotul martor (L0, nr=8) - lacul fluorat Belak-F, Vladmiva. Studiul a fost aprobat de Comitetul de Etică a cercetării şi a fost realizat după obţinerea acordului scris al părinţilor copiilor sau reprezentanţilor lor legali. Implementarea măsurilor preventive complexe în decurs de 2 ani, la copiii cu SD din L1 a asigurat reducerea semnificativă statistic a indicatorilor de carie dentară şi risc carios în raport cu lotul L0. Concluzii: a fost demonstrată eficienţa superioasă a măsurilor preventive complexe care au inclus aplicaţii topice a nanofluorurilor.

Objectives: to study the effectiveness of dental caries prevention of children with Down syndrome. Sixteen children with Down syndrome (DS) aged 7 to 16 years were included in the case-control study. Indices of dental caries prevalence (DMFT) and caries experience were studied, caries risk assessment was performed by applying Cariogram software. Dental caries (DC) prevention measures included: health education, guided oral cavity hygiene and topical applications of fluoride preparations. To the subjects of the research group (L₁, nr=8) topically was applied solution Gluftored, Vladmiva, that containing nanofluorides, and to the children of the control group (L₀, nr=8) was applied the fluoride varnish Belak-F, Vladmiva. The study was approved by the Research Ethics Committee and was conducted after obtaining written consent from the children’s parents or their legal representatives. Implementation of complex preventive measures over 2 years to children with DS in L₁ provided statistically significant reduction of dental caries and caries risk indicators in comparison with the L₀ group. Conclusions: The superior efficacy of complex preventive measures including topical applications of nanofluoride was demonstrated.

Cuvinte-cheie
nanofluoruri, carie dentară, sindromul Down,

nanofluorides, dental caries, Down syndrome

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Movileanu, A.</dc:creator>
<dc:creator>Spinei, A.T.</dc:creator>
<dc:date>2022-03-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Obiective: studierea eficienţei prevenirii cariei dentare la copiii cu sindromul Down. &Icirc;n studiul caz-martor au fost incluşi 16 de copii cu sindromul Down (SD) cu v&acirc;rste cuprinse &icirc;ntre 7 şi 16 ani. S-au studiat indicii de prevalenţă a cariei dentare (IF) şi de experienţă carioasă, evaluarea riscului cariogen a fost realizată prin aplicarea software Cariogram. Măsurile de prevenire a cariei dentare (CD) au inclus: educaţia sanitară, igienizarea ghidată a cavităţii orale şi aplicaţii topice a preparatelor fluorurate. La subiecţii din lotul de cercetare (L1, nr=8) a fost aplicat topic preparatul Gluftored, Vladmiva, care conţine nanofluoruri, iar la copiii din lotul martor (L0, nr=8) - lacul fluorat Belak-F, Vladmiva. Studiul a fost aprobat de Comitetul de Etică a cercetării şi a fost realizat după obţinerea acordului scris al părinţilor copiilor sau reprezentanţilor lor legali. Implementarea măsurilor preventive complexe &icirc;n decurs de 2 ani, la copiii cu SD din L1 a asigurat reducerea semnificativă statistic a indicatorilor de carie dentară şi risc carios &icirc;n raport cu lotul L0. Concluzii: a fost demonstrată eficienţa superioasă a măsurilor preventive complexe care au inclus aplicaţii topice a nanofluorurilor.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>Objectives: to study the effectiveness of dental caries prevention of children with Down syndrome. Sixteen children with Down syndrome (DS) aged 7 to 16 years were included in the case-control study. Indices of dental caries prevalence (DMFT) and caries experience were studied, caries risk assessment was performed by applying Cariogram software. Dental caries (DC) prevention measures included: health education, guided oral cavity hygiene and topical applications of fluoride preparations. To the subjects of the research group (L₁, nr=8) topically was applied solution Gluftored, Vladmiva, that containing nanofluorides, and to the children of the control group (L₀, nr=8) was applied the fluoride varnish Belak-F, Vladmiva. The study was approved by the Research Ethics Committee and was conducted after obtaining written consent from the children&rsquo;s parents or their legal representatives. Implementation of complex preventive measures over 2 years to children with DS in L₁ provided statistically significant reduction of dental caries and caries risk indicators in comparison with the L₀ group. Conclusions: The superior efficacy of complex preventive measures including topical applications of nanofluoride was demonstrated.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.53530/1857-1328.22.61.06</dc:identifier>
<dc:source>Medicina stomatologică  61 (1) 47-53</dc:source>
<dc:subject>nanofluoruri</dc:subject>
<dc:subject>carie dentară</dc:subject>
<dc:subject>sindromul Down</dc:subject>
<dc:subject>nanofluorides</dc:subject>
<dc:subject>dental caries</dc:subject>
<dc:subject>Down syndrome</dc:subject>
<dc:title>Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>