Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
104 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-28 11:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-084:616.89-056.37 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (436)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (191)
SM ISO690:2012
MOVILEANU, Alexandrin, SPINEI, Aurelia. Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down. In: Medicina stomatologică , 2022, nr. 1(61), pp. 47-53. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.22.61.06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328

Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down

Prevention of dental caries in children with Down syndrome

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.22.61.06
CZU: 616.314-084:616.89-056.37

Pag. 47-53

Movileanu Alexandrin, Spinei Aurelia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2023


Rezumat

Obiective: studierea eficienţei prevenirii cariei dentare la copiii cu sindromul Down. În studiul caz-martor au fost incluşi 16 de copii cu sindromul Down (SD) cu vârste cuprinse între 7 şi 16 ani. S-au studiat indicii de prevalenţă a cariei dentare (IF) şi de experienţă carioasă, evaluarea riscului cariogen a fost realizată prin aplicarea software Cariogram. Măsurile de prevenire a cariei dentare (CD) au inclus: educaţia sanitară, igienizarea ghidată a cavităţii orale şi aplicaţii topice a preparatelor fluorurate. La subiecţii din lotul de cercetare (L1, nr=8) a fost aplicat topic preparatul Gluftored, Vladmiva, care conţine nanofluoruri, iar la copiii din lotul martor (L0, nr=8) - lacul fluorat Belak-F, Vladmiva. Studiul a fost aprobat de Comitetul de Etică a cercetării şi a fost realizat după obţinerea acordului scris al părinţilor copiilor sau reprezentanţilor lor legali. Implementarea măsurilor preventive complexe în decurs de 2 ani, la copiii cu SD din L1 a asigurat reducerea semnificativă statistic a indicatorilor de carie dentară şi risc carios în raport cu lotul L0. Concluzii: a fost demonstrată eficienţa superioasă a măsurilor preventive complexe care au inclus aplicaţii topice a nanofluorurilor.

Objectives: to study the effectiveness of dental caries prevention of children with Down syndrome. Sixteen children with Down syndrome (DS) aged 7 to 16 years were included in the case-control study. Indices of dental caries prevalence (DMFT) and caries experience were studied, caries risk assessment was performed by applying Cariogram software. Dental caries (DC) prevention measures included: health education, guided oral cavity hygiene and topical applications of fluoride preparations. To the subjects of the research group (L₁, nr=8) topically was applied solution Gluftored, Vladmiva, that containing nanofluorides, and to the children of the control group (L₀, nr=8) was applied the fluoride varnish Belak-F, Vladmiva. The study was approved by the Research Ethics Committee and was conducted after obtaining written consent from the children’s parents or their legal representatives. Implementation of complex preventive measures over 2 years to children with DS in L₁ provided statistically significant reduction of dental caries and caries risk indicators in comparison with the L₀ group. Conclusions: The superior efficacy of complex preventive measures including topical applications of nanofluoride was demonstrated.

Cuvinte-cheie
nanofluoruri, carie dentară, sindromul Down,

nanofluorides, dental caries, Down syndrome

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.53530/1857-1328.22.61.06</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Movileanu, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Spinei, A.T.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro,en'>Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1328</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>nanofluoruri</subject>
<subject>carie dentară</subject>
<subject>sindromul Down</subject>
<subject>nanofluorides</subject>
<subject>dental caries</subject>
<subject>Down syndrome</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>616.314-084:616.89-056.37</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022-03-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Obiective: studierea eficienţei prevenirii cariei dentare la copiii cu sindromul Down. &Icirc;n studiul caz-martor au fost incluşi 16 de copii cu sindromul Down (SD) cu v&acirc;rste cuprinse &icirc;ntre 7 şi 16 ani. S-au studiat indicii de prevalenţă a cariei dentare (IF) şi de experienţă carioasă, evaluarea riscului cariogen a fost realizată prin aplicarea software Cariogram. Măsurile de prevenire a cariei dentare (CD) au inclus: educaţia sanitară, igienizarea ghidată a cavităţii orale şi aplicaţii topice a preparatelor fluorurate. La subiecţii din lotul de cercetare (L1, nr=8) a fost aplicat topic preparatul Gluftored, Vladmiva, care conţine nanofluoruri, iar la copiii din lotul martor (L0, nr=8) - lacul fluorat Belak-F, Vladmiva. Studiul a fost aprobat de Comitetul de Etică a cercetării şi a fost realizat după obţinerea acordului scris al părinţilor copiilor sau reprezentanţilor lor legali. Implementarea măsurilor preventive complexe &icirc;n decurs de 2 ani, la copiii cu SD din L1 a asigurat reducerea semnificativă statistic a indicatorilor de carie dentară şi risc carios &icirc;n raport cu lotul L0. Concluzii: a fost demonstrată eficienţa superioasă a măsurilor preventive complexe care au inclus aplicaţii topice a nanofluorurilor.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Objectives: to study the effectiveness of dental caries prevention of children with Down syndrome. Sixteen children with Down syndrome (DS) aged 7 to 16 years were included in the case-control study. Indices of dental caries prevalence (DMFT) and caries experience were studied, caries risk assessment was performed by applying Cariogram software. Dental caries (DC) prevention measures included: health education, guided oral cavity hygiene and topical applications of fluoride preparations. To the subjects of the research group (L₁, nr=8) topically was applied solution Gluftored, Vladmiva, that containing nanofluorides, and to the children of the control group (L₀, nr=8) was applied the fluoride varnish Belak-F, Vladmiva. The study was approved by the Research Ethics Committee and was conducted after obtaining written consent from the children&rsquo;s parents or their legal representatives. Implementation of complex preventive measures over 2 years to children with DS in L₁ provided statistically significant reduction of dental caries and caries risk indicators in comparison with the L₀ group. Conclusions: The superior efficacy of complex preventive measures including topical applications of nanofluoride was demonstrated.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>