Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
140 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-28 11:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-084:616.89-056.37 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (441)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (192)
SM ISO690:2012
MOVILEANU, Alexandrin, SPINEI, Aurelia. Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down. In: Medicina stomatologică , 2022, nr. 1(61), pp. 47-53. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.22.61.06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328

Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down

Prevention of dental caries in children with Down syndrome

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.22.61.06
CZU: 616.314-084:616.89-056.37

Pag. 47-53

Movileanu Alexandrin, Spinei Aurelia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2023


Rezumat

Obiective: studierea eficienţei prevenirii cariei dentare la copiii cu sindromul Down. În studiul caz-martor au fost incluşi 16 de copii cu sindromul Down (SD) cu vârste cuprinse între 7 şi 16 ani. S-au studiat indicii de prevalenţă a cariei dentare (IF) şi de experienţă carioasă, evaluarea riscului cariogen a fost realizată prin aplicarea software Cariogram. Măsurile de prevenire a cariei dentare (CD) au inclus: educaţia sanitară, igienizarea ghidată a cavităţii orale şi aplicaţii topice a preparatelor fluorurate. La subiecţii din lotul de cercetare (L1, nr=8) a fost aplicat topic preparatul Gluftored, Vladmiva, care conţine nanofluoruri, iar la copiii din lotul martor (L0, nr=8) - lacul fluorat Belak-F, Vladmiva. Studiul a fost aprobat de Comitetul de Etică a cercetării şi a fost realizat după obţinerea acordului scris al părinţilor copiilor sau reprezentanţilor lor legali. Implementarea măsurilor preventive complexe în decurs de 2 ani, la copiii cu SD din L1 a asigurat reducerea semnificativă statistic a indicatorilor de carie dentară şi risc carios în raport cu lotul L0. Concluzii: a fost demonstrată eficienţa superioasă a măsurilor preventive complexe care au inclus aplicaţii topice a nanofluorurilor.

Objectives: to study the effectiveness of dental caries prevention of children with Down syndrome. Sixteen children with Down syndrome (DS) aged 7 to 16 years were included in the case-control study. Indices of dental caries prevalence (DMFT) and caries experience were studied, caries risk assessment was performed by applying Cariogram software. Dental caries (DC) prevention measures included: health education, guided oral cavity hygiene and topical applications of fluoride preparations. To the subjects of the research group (L₁, nr=8) topically was applied solution Gluftored, Vladmiva, that containing nanofluorides, and to the children of the control group (L₀, nr=8) was applied the fluoride varnish Belak-F, Vladmiva. The study was approved by the Research Ethics Committee and was conducted after obtaining written consent from the children’s parents or their legal representatives. Implementation of complex preventive measures over 2 years to children with DS in L₁ provided statistically significant reduction of dental caries and caries risk indicators in comparison with the L₀ group. Conclusions: The superior efficacy of complex preventive measures including topical applications of nanofluoride was demonstrated.

Cuvinte-cheie
nanofluoruri, carie dentară, sindromul Down,

nanofluorides, dental caries, Down syndrome

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-176524</doi_batch_id>
<timestamp>1696175668</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Medicina stomatologică </full_title>
<issn media_type='print'>18571328</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>1(61)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandrin</given_name>
<surname>Movileanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Aurelia</given_name>
<surname>Spinei</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>47</first_page>
<last_page>53</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.53530/1857-1328.22.61.06</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>