Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
138 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-28 11:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-084:616.89-056.37 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (441)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (192)
SM ISO690:2012
MOVILEANU, Alexandrin, SPINEI, Aurelia. Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down. In: Medicina stomatologică , 2022, nr. 1(61), pp. 47-53. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.22.61.06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328

Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down

Prevention of dental caries in children with Down syndrome

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.22.61.06
CZU: 616.314-084:616.89-056.37

Pag. 47-53

Movileanu Alexandrin, Spinei Aurelia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2023


Rezumat

Obiective: studierea eficienţei prevenirii cariei dentare la copiii cu sindromul Down. În studiul caz-martor au fost incluşi 16 de copii cu sindromul Down (SD) cu vârste cuprinse între 7 şi 16 ani. S-au studiat indicii de prevalenţă a cariei dentare (IF) şi de experienţă carioasă, evaluarea riscului cariogen a fost realizată prin aplicarea software Cariogram. Măsurile de prevenire a cariei dentare (CD) au inclus: educaţia sanitară, igienizarea ghidată a cavităţii orale şi aplicaţii topice a preparatelor fluorurate. La subiecţii din lotul de cercetare (L1, nr=8) a fost aplicat topic preparatul Gluftored, Vladmiva, care conţine nanofluoruri, iar la copiii din lotul martor (L0, nr=8) - lacul fluorat Belak-F, Vladmiva. Studiul a fost aprobat de Comitetul de Etică a cercetării şi a fost realizat după obţinerea acordului scris al părinţilor copiilor sau reprezentanţilor lor legali. Implementarea măsurilor preventive complexe în decurs de 2 ani, la copiii cu SD din L1 a asigurat reducerea semnificativă statistic a indicatorilor de carie dentară şi risc carios în raport cu lotul L0. Concluzii: a fost demonstrată eficienţa superioasă a măsurilor preventive complexe care au inclus aplicaţii topice a nanofluorurilor.

Objectives: to study the effectiveness of dental caries prevention of children with Down syndrome. Sixteen children with Down syndrome (DS) aged 7 to 16 years were included in the case-control study. Indices of dental caries prevalence (DMFT) and caries experience were studied, caries risk assessment was performed by applying Cariogram software. Dental caries (DC) prevention measures included: health education, guided oral cavity hygiene and topical applications of fluoride preparations. To the subjects of the research group (L₁, nr=8) topically was applied solution Gluftored, Vladmiva, that containing nanofluorides, and to the children of the control group (L₀, nr=8) was applied the fluoride varnish Belak-F, Vladmiva. The study was approved by the Research Ethics Committee and was conducted after obtaining written consent from the children’s parents or their legal representatives. Implementation of complex preventive measures over 2 years to children with DS in L₁ provided statistically significant reduction of dental caries and caries risk indicators in comparison with the L₀ group. Conclusions: The superior efficacy of complex preventive measures including topical applications of nanofluoride was demonstrated.

Cuvinte-cheie
nanofluoruri, carie dentară, sindromul Down,

nanofluorides, dental caries, Down syndrome

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-176524</cfResPublId>
<cfResPublDate>2022-03-01</cfResPublDate>
<cfVol>61</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>47</cfStartPage>
<cfISSN>1857-1328</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/176524</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Prevenirea cariei dentare la copiii cu sindromul Down</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>nanofluoruri; carie dentară; sindromul Down; nanofluorides; dental caries; Down syndrome</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Obiective: studierea eficienţei prevenirii cariei dentare la copiii cu sindromul Down. &Icirc;n studiul caz-martor au fost incluşi 16 de copii cu sindromul Down (SD) cu v&acirc;rste cuprinse &icirc;ntre 7 şi 16 ani. S-au studiat indicii de prevalenţă a cariei dentare (IF) şi de experienţă carioasă, evaluarea riscului cariogen a fost realizată prin aplicarea software Cariogram. Măsurile de prevenire a cariei dentare (CD) au inclus: educaţia sanitară, igienizarea ghidată a cavităţii orale şi aplicaţii topice a preparatelor fluorurate. La subiecţii din lotul de cercetare (L1, nr=8) a fost aplicat topic preparatul Gluftored, Vladmiva, care conţine nanofluoruri, iar la copiii din lotul martor (L0, nr=8) - lacul fluorat Belak-F, Vladmiva. Studiul a fost aprobat de Comitetul de Etică a cercetării şi a fost realizat după obţinerea acordului scris al părinţilor copiilor sau reprezentanţilor lor legali. Implementarea măsurilor preventive complexe &icirc;n decurs de 2 ani, la copiii cu SD din L1 a asigurat reducerea semnificativă statistic a indicatorilor de carie dentară şi risc carios &icirc;n raport cu lotul L0. Concluzii: a fost demonstrată eficienţa superioasă a măsurilor preventive complexe care au inclus aplicaţii topice a nanofluorurilor.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Objectives: to study the effectiveness of dental caries prevention of children with Down syndrome. Sixteen children with Down syndrome (DS) aged 7 to 16 years were included in the case-control study. Indices of dental caries prevalence (DMFT) and caries experience were studied, caries risk assessment was performed by applying Cariogram software. Dental caries (DC) prevention measures included: health education, guided oral cavity hygiene and topical applications of fluoride preparations. To the subjects of the research group (L₁, nr=8) topically was applied solution Gluftored, Vladmiva, that containing nanofluorides, and to the children of the control group (L₀, nr=8) was applied the fluoride varnish Belak-F, Vladmiva. The study was approved by the Research Ethics Committee and was conducted after obtaining written consent from the children&rsquo;s parents or their legal representatives. Implementation of complex preventive measures over 2 years to children with DS in L₁ provided statistically significant reduction of dental caries and caries risk indicators in comparison with the L₀ group. Conclusions: The superior efficacy of complex preventive measures including topical applications of nanofluoride was demonstrated.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-106489</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12051</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-176524</cfFedIdId>
<cfFedId>10.53530/1857-1328.22.61.06</cfFedId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-106489</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-106489-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Movileanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Alexandrin</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12051</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12051-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Спиней</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Аурелия</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>