Consideraţii asupra diagnosticului de geminare sau fuziune dentară. Studiu de caz
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
118 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-07 23:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-007-02-07 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (441)
SM ISO690:2012
STEPCO, Elena, BERGMAN, Gabriel. Consideraţii asupra diagnosticului de geminare sau fuziune dentară. Studiu de caz. In: Medicina stomatologică , 2022, nr. 1(61), pp. 21-25. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.22.61.02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328

Consideraţii asupra diagnosticului de geminare sau fuziune dentară. Studiu de caz

Considerations on the diagnosis of gemination or dental fusion. Case study

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.22.61.02
CZU: 616.314-007-02-07

Pag. 21-25

Stepco Elena, Bergman Gabriel
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2023


Rezumat

Din totalitatea anomaliilor dentare congenitale, anomaliile de formă — geminarea şi fuziunea sunt cele mai frevent întălnite în practica stomatologică. Cu toate că ambele anomalii clinic se manifestă aparent similar, prin formarea unui dinte neobişnuit de lat, distincţia dintre cele două anomalii este întotdeauna o provocare pentru practicieni. Atât geminarea, cât şi fuziunea se întâlnesc în ambele dentiţii, deşi o prevalenţa mai mare, 0,5%—2,5%, a fost observată în dentiţia temporară. Mai frecvent sunt afectaţi dinţii din regiunea anterioară, cu o incidenţă mai mare la maxilarul inferior şi o predilecţie egală de sex. Această lucrare evidenţiază importanţa diagnosticării şi a tratamentului oportun al acestor anomalii.

Of all congenital dental abnormalities, form abnormalities — gemination and fusion are the most common in dental practice. Although both anomalies clinically appear to be similar, with the formation of an unusually wide tooth, the distinction between the two anomalies is always a challenge for practitioners. Both gemination and fusion are found in both dentitions, although a higher prevalence, 0.5% -2.5%, was observed in the primary dentition. The teeth in the anterior region are more commonly affected, with a higher incidence in the lower jaw and an equal predilection for sex. This paper highlights the importance of diagnosing and treating these abnormalities in a timely manner.

Cuvinte-cheie
geminare, fuziune, incisiv lateral, dinte supranumerar, etiologie, diagnostic,

gemination, fusion, lateral incisor, supernumerary tooth, etiology, Diagnosis

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-176520</cfResPublId>
<cfResPublDate>2022-03-01</cfResPublDate>
<cfVol>61</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>21</cfStartPage>
<cfISSN>1857-1328</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/176520</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Consideraţii asupra diagnosticului de geminare sau fuziune dentară. Studiu de caz</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>geminare; fuziune; incisiv
lateral; dinte supranumerar; etiologie; diagnostic; gemination; fusion; lateral incisor; supernumerary tooth; etiology; Diagnosis</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Din totalitatea anomaliilor dentare congenitale, anomaliile de formă &mdash; geminarea şi fuziunea sunt cele mai frevent &icirc;ntălnite &icirc;n practica stomatologică. Cu toate că ambele anomalii clinic se manifestă aparent similar, prin formarea unui dinte neobişnuit de lat, distincţia dintre cele două anomalii este &icirc;ntotdeauna o provocare pentru practicieni. At&acirc;t geminarea, c&acirc;t şi fuziunea se &icirc;nt&acirc;lnesc &icirc;n ambele dentiţii, deşi o prevalenţa mai mare, 0,5%&mdash;2,5%, a fost observată &icirc;n dentiţia temporară. Mai frecvent sunt afectaţi dinţii din regiunea anterioară, cu o incidenţă mai mare la maxilarul inferior şi o predilecţie egală de sex. Această lucrare evidenţiază importanţa diagnosticării şi a tratamentului oportun al acestor anomalii.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Of all congenital dental abnormalities, form abnormalities &mdash; gemination and fusion are the most common in dental practice. Although both anomalies clinically appear to be similar, with the formation of an unusually wide tooth, the distinction between the two anomalies is always a challenge for practitioners. Both gemination and fusion are found in both dentitions, although a higher prevalence, 0.5% -2.5%, was observed in the primary dentition. The teeth in the anterior region are more commonly affected, with a higher incidence in the lower jaw and an equal predilection for sex. This paper highlights the importance of diagnosing and treating these abnormalities in a timely manner.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-21696</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-106487</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-176520</cfFedIdId>
<cfFedId>10.53530/1857-1328.22.61.02</cfFedId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-21696</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-21696-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Степко</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Елена</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-106487</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-106487-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-03-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bergman</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Gabriel</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>