Relația dintre microcristalizărea fluidului oral și afectarea copiilor prin carie dentară
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
327 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-12 00:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
6X12.313:616.314-002-053.2 (1)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (744)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (535)
SM ISO690:2012
DIMITRIU, Nicolae, SPINEI, Aurelia. Relația dintre microcristalizărea fluidului oral și afectarea copiilor prin carie dentară. In: Medicina stomatologică , 2022, nr. 1(61), pp. 12-20. ISSN 1857-1328. DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.22.61.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328

Relația dintre microcristalizărea fluidului oral și afectarea copiilor prin carie dentară

The relationship between oral fluid microcrystalization and child affection by dental caries

DOI:https://doi.org/10.53530/1857-1328.22.61.01
CZU: 6X12.313:616.314-002-053.2

Pag. 12-20

Dimitriu Nicolae, Spinei Aurelia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2023


Rezumat

Scopul lucrării a constituit în studierea microcristalizării fluidului oral și afectarea copiilor prin carie dentară. Au fost examinați clinic 148 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani. S-au estimat indicii de frecvență a cariei dentare și de experiență carioasă. Rata fluxilui salivar, pH-ul salivei și capacitatea de tamponare salivară au fost studiate cu aplicarea Kitului Saliva-Check Buffer, GC. Studiul microcristalizării fluidului oral (FO) a fost efectuat prin metoda de deshidratare a picăturilor. Studiul a fost efectuat în conformitate cu cerințele Codului de etică în cercetarea ştiinţifică. S-a stabilit o relație directă dintre activitate carioasă intensă și scăderea gradului de microcristalizare a FO. Concluzii: Principalele avantaje ale cercetării proprietăților cristalografice ale FO sunt non-invazivitatea, simplitatea realizării și accesibilitatea prelevării substratului studiat, oferind astfel noi perspective în cadrul studiilor clinice. Studiul microcristalizării FO la copiii cu carie dentară a elucidat un şir de markeri ai modificărilor produse la nivelul cavităţii orale care pot fi utilizați ulterior în cadrul cercetărilor screening, în practica stomatologică, la elaborarea măsurlior preventive şi evaluarea eficienței acestora.

The aim of the paper was to study the microcrystallization of oral fluid and to affect children through tooth decay. 148 children between the ages of 7 and 10 were clinically examined. Indices of tooth decay frequency and carious experience were estimated. Salivary flow rate, saliva pH and salivary buffering capacity were studied using the Saliva–Check Buffer Kit, GC. The study of microcrystallization of oral fluid (OF) was performed by the method of drop dehydration. The study was performed in accordance with the requirements of the Code of Ethics in scientific research. A direct relationship was established between intense carious activity and the decrease of the degree of microcrystallization of OF. Conclusions: the main advantages of the research of the crystallographic properties of OF are the non–invasiveness, the simplicity of the realization and the accessibility of the sampling of the studied substrate, thus offering new perspectives in clinical trials. The study of OF microcrystallization in children with dental caries elucidated a series of markers of changes in the oral cavity that can be used later in screening research, in dental practice, in the development of preventive measures and evaluation of their effectiveness.

Cuvinte-cheie
Fluid oral, microcristalizare, carie dentară,

oral fluid, microcrystallization, tooth decay

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.53530/1857-1328.22.61.01</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Dimitriu, N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Spinei, A.T.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro,en'>Relația dintre microcristalizărea fluidului oral și afectarea copiilor prin carie dentară</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1328</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Fluid oral</subject>
<subject>microcristalizare</subject>
<subject>carie dentară</subject>
<subject>oral fluid</subject>
<subject>microcrystallization</subject>
<subject>tooth decay</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>6X12.313:616.314-002-053.2</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022-03-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Scopul lucrării a constituit &icirc;n studierea microcristalizării fluidului oral și afectarea copiilor prin carie dentară. Au fost examinați clinic 148 de copii cu v&acirc;rste cuprinse &icirc;ntre 7 și 10 ani. S-au estimat indicii de frecvență a cariei dentare și de experiență carioasă. Rata fluxilui salivar, pH-ul salivei și capacitatea de tamponare salivară au fost studiate cu aplicarea Kitului Saliva-Check Buffer, GC. Studiul microcristalizării fluidului oral (FO) a fost efectuat prin metoda de deshidratare a picăturilor. Studiul a fost efectuat &icirc;n conformitate cu cerințele Codului de etică &icirc;n cercetarea ştiinţifică. S-a stabilit o relație directă dintre activitate carioasă intensă și scăderea gradului de microcristalizare a FO. Concluzii: Principalele avantaje ale cercetării proprietăților cristalografice ale FO sunt non-invazivitatea, simplitatea realizării și accesibilitatea prelevării substratului studiat, oferind astfel noi perspective &icirc;n cadrul studiilor clinice. Studiul microcristalizării FO la copiii cu carie dentară a elucidat un şir de markeri ai modificărilor produse la nivelul cavităţii orale care pot fi utilizați ulterior &icirc;n cadrul cercetărilor screening, &icirc;n practica stomatologică, la elaborarea măsurlior preventive şi evaluarea eficienței acestora.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The aim of the paper was to study the microcrystallization of oral fluid and to affect children through tooth decay. 148 children between the ages of 7 and 10 were clinically examined. Indices of tooth decay frequency and carious experience were estimated. Salivary flow rate, saliva pH and salivary buffering capacity were studied using the Saliva&ndash;Check Buffer Kit, GC. The study of microcrystallization of oral fluid (OF) was performed by the method of drop dehydration. The study was performed in accordance with the requirements of the Code of Ethics in scientific research. A direct relationship was established between intense carious activity and the decrease of the degree of microcrystallization of OF. Conclusions: the main advantages of the research of the crystallographic properties of OF are the non&ndash;invasiveness, the simplicity of the realization and the accessibility of the sampling of the studied substrate, thus offering new perspectives in clinical trials. The study of OF microcrystallization in children with dental caries elucidated a series of markers of changes in the oral cavity that can be used later in screening research, in dental practice, in the development of preventive measures and evaluation of their effectiveness.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>