Урбанонимы в словаре русского языка Кишиневцев
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
350 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-08 13:26
SM ISO690:2012
ИОНОВА, Ирина. Урбанонимы в словаре русского языка Кишиневцев. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 133-141. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Урбанонимы в словаре русского языка Кишиневцев

Pag. 133-141

Ионова Ирина
 
Славянский университет Республики Молдова
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Rezumat

În articol sunt prezentate materiale privind urbanonimica neoficială, care vor fi utilizate pentru întocmirea dicţionarului lingvoculturologic al limbii ruse vorbite de chişinăuieni. Materialele sunt sistematizate reieşind din tipologia obiectivelor orăşeneşti. Urbanonimele planare, liniare şi punctate sunt prezentate în eseuri al căror stil, precum şi materiale ilustrative reflectă caracterul ştiinţifico-popular al dicţionarului.

В работе рассмотрены материалы по неофициальной урбанонимике, которые планируется использовать при составлении лингвокультурологического словаря русского языка кишиневцев. Материал систематизирован исходя из типологии городских объектов. Планарные, линейные и точечные урбанонимы представлены в эссе, стиль и иллюстративный материал которого отражают научно-популярный характер словаря.

The article includes the material concerning non-official urbanonimics, which is going to be used while compiling a lingvo-cultural dictionary of the Russian language of the citizens of Chisinau. The material is systematized basing on the typology of urban objects. Planar, linear and spot urbanonyms are being characterized in popular science essays, whose style and illustrations reflect the character of the research being planned.

Cuvinte-cheie
урбанонимы, неофициальная урбанонимика, лингвокультурологический словарь