Триумфальные арки Кишинева второй половины XIX – начала ХХ вв.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
705 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-04 17:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
725.941(478-25)”XVIII-XIX” (1)
Arhitectură (212)
SM ISO690:2012
ЮРЧЕНКО, Наталья. Триумфальные арки Кишинева второй половины XIX – начала ХХ вв. . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 154-160. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Триумфальные арки Кишинева второй половины XIX – начала ХХ вв.

CZU: 725.941(478-25)”XVIII-XIX”
Pag. 154-160

Юрченко Наталья
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

В статье впервые анализируется роль малых архитектурных форм, в частности, триумфальных арок второй половины ХIХ – начала ХХ вв., как элементов градостроительной композиции Кишинева в указанный период. На основе обнаруженных автором документальных литературных и архивных источников, ранее нигде не публиковавшихся, рассматриваются наиболее интересные образцы не сохранившейся монументальной архитектуры города, во многом определявшей его исторический облик и структурную организацию. Фактический материал раскрывается на фоне общего культурного контекста, с привлечением сведений о формировании триумфальных арок как явления в архитектуре России в XVIII-XIX столетиях.

În articol pentru prima dată se analizează forme arhitecturale minore, în particular arcele triumfale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, elemente ale compoziţiei urbanistice a Chişinăului din perioada indicată. În baza surselor literare şi din arhive, depistate de autor şi pentru prima dată introduse în circuitul ştiinţific, sunt prezentate cele mai interesante opere dispărute ale arhitecturii monumentale a oraşului, care, în mare parte, au determinat aspectul lui istoric şi organizarea structurală. Materialul, bazat pe informaţii noi este analizat pe fundalul contextului cultural general al epocii, cu informaţii privitor la formarea arcelor triumfale ca un fenomen în arhitectura Rusiei din secolele XVIII-XIX.

The matter of this article is the consideration of provisional triumphal arches in Kishinev in the second part of the 19-th century and the beginning of the 20-th, as the examples of architectural monuments which were not preserved till no-wadays but in that period they greatly influenced appearance of the town.

Cuvinte-cheie
архитектура, триумфальная арка, архитектурно-художественный образ, градостроительная функция