Spaţiul conceptual dintre sociologia cunoaşterii şi alte discipline: Tradiţie şi valoare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
723 15
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-18 14:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.74:001 (7)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (364)
Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale (905)
SM ISO690:2012
BEJAN-VOLC, Iulia. Spaţiul conceptual dintre sociologia cunoaşterii şi alte discipline: Tradiţie şi valoare. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 62-68. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Spaţiul conceptual dintre sociologia cunoaşterii şi alte discipline: Tradiţie şi valoare

CZU: 316.74:001
Pag. 62-68

Bejan-Volc Iulia
 
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

Sociologia cunoaşterii, ramură a sociologiei moderne, constituie „o porţiune de cunoştinţe” din diverse discipline şi reprezintă un patrimoniu ştiinţific în cercetările umanistice. În acest studiu se demonstrează că dimensiunile sociologice determină orientări valorice în cercetările multidisciplinare.

Социология познания в современной социологической науке является междисциплинарной областью и представляет собой научное наследие в гуманитарных исследованиях. В данной статье социологические понятия определяют ценностные ориентации в междисциплинарном исследовании.

Cognitive sociology in modern sociology is a branch that constitutes a particle of interdisciplinary sciences and it represents our scientific patrimony for the humanitarian studies. In this article, sociological concepts define value orientation in an interdisciplinary research.

Cuvinte-cheie
sociologia cunoaşterii, spaţiul conceptual, hibridare, specializare, patrimoniu ştiinţific., tradiţie, valoare, dependenţă