Проблема локализации летописных уличей по данным письменных источников различных традиций
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
374 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-19 04:27
SM ISO690:2012
РАБИНОВИЧ, Роман. Проблема локализации летописных уличей по данным письменных источников различных традиций . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 46-51. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Проблема локализации летописных уличей по данным письменных источников различных традиций

Pag. 46-51

Рабинович Роман
 
Şcoala Antropologică Superioară
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Articolul este dedicat problemei de localizare a tribului de ulici, menţionat în letopiseţe. Analiza surselor scrise de diferite tradiţii sugerează că mai întîi o parte de ulici a trăit în zona Niprului de jos, iar altă parte a populat bazinul Nistrului. Apoi ulicii de pe Nipru şi-au părăsit locul de trai şi s-au mutat în interfluviul bugo-nistrean.

Данная статья посвящена проблеме локализации летописного племени уличи. На основании анализа данных, почерпнутых из письменных источников различных традиций, можно полагать, что сначала уличи жили частью на нижнем Днепре, а частью в Поднестровье. Затем днепровские уличи покинули свое место жительства и перебрались в Днестровско-Бугское междуречье.

The article addresses the issue of localization of the Ulichi, a tribe mentioned in early chronicles. Analysis of different written records suggests that some of the Ulichi lived in the lower basin of the Dnieper, while the others inhabited the Dniester basin. Then the Dnieper Ulichi left their settlements and moved to the area between the Dniester and the Bug rivers.

Cuvinte-cheie
письменные источники, Днестровско-Бугское междуречье,

традиции