Приметы и гадания в гагаузском народном календаре
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
265 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-27 20:39
SM ISO690:2012
КВИЛИНКОВА, Елизавета. Приметы и гадания в гагаузском народном календаре. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 100-104. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Приметы и гадания в гагаузском народном календаре

Pag. 100-104

Квилинкова Елизавета
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2013


Rezumat

În articol se cercetează superstiţiile găgăuzilor. Compararea lor cu tradiţiile şi obiceiurile existente la popoarele europene au demonstrat similitudinea esenţială cu obiceiurile popoarelor din arealul Balcano-Carpatic.

В статье исследуются приметы и гадания гагаузов, а также связанные с ними обычаи. Сравнение их с аналогичными обрядами, существующими у европейских народов, показало их значительное сходство, прежде всего с обычаями народов Балкано-Карпатского региона.

In the article fortune-telling is studied the comparison with the analogical customs and rites of the European peoples has shown the considerable similarity with the customs of the Balcan-Carpatian peoples.

Cuvinte-cheie
гадания, приметы, народные знания, народный календарь, рождественско-новогодняя обрядность