Поговорка как фактор этнической идентификации
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
677 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-08 03:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398.9 (17)
Folclor propriu-zis (314)
SM ISO690:2012
ЧЕРНЕЛЕВ, Всеволод. Поговорка как фактор этнической идентификации. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 124-129. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Поговорка как фактор этнической идентификации

CZU: 398.9
Pag. 124-129

Чернелев Всеволод
 
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Acest articol are rolul de a atrage atenţia specialiştilor asupra zicătorilor ca o categorie aparte din cadrul paremiilor, strâns legată de caracterul naţional şi coloritul local ai oricărei naţiuni. Zicătoarea are un specific propriu şi constă din mai multe subcategorii şi variaţii, care nu numai că nu dispar cu timpul, ci, dimpotrivă, se diversifică şi se multiplică încontinuu.

Данная статья призвана обратить внимание специалистов на поговорки как особый вид паремики, связанный с национальным характером и колоритом, обладающий своей неповторимой спецификой и состоящий из доброй дюжины подвидов и разновидностей, которые со временем не только не исчезают, но и пополняются новыми

The following article drоws attention of specialists to the genre of sayings as a particular type of paremia, which is connected with national self-consciousness and local colouring, and is distinguished by its specific and unique character. Sayings comprise a good dozen of sub-types and varieties, which not only not disappear in the course of time but rather keep on diversifying and increasing in their number.

Cuvinte-cheie
поговорки, вид паремики, национальный характер и колорит