Оперные сезоны в Кишиневе начала XX в.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
695 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-03 09:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.54(478-25)(091) (1)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (193)
SM ISO690:2012
GOREANSCAIA, Olga. Оперные сезоны в Кишиневе начала XX в.. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 149-154. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Оперные сезоны в Кишиневе начала XX в.

CZU: 792.54(478-25)(091)
Pag. 149-154

Goreanscaia Olga
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

În articol pentru prima dată sunt prezentate aspecte ale vieţii muzical-teatrale din Chişinău, de la începutul secolului al XX-lea, cu referire la opera rusă. Sunt cercetate turneele trupelor de operă conduse de G. Şein în anii 1900–1914.

В статье впервые представлены яркие страницы музыкально-театральной жизни Кишинева начала ХХ века, связанные с русской оперой. Рассмотрены гастроли оперных антреприз Г. Шейна 1900–1914 гг.

In this article, bright pages of musical and theatrical life of Chisinau at the beginning of 20th century are represented for the first time, related to Russian opera. Opera performances by G. Sein in 1900–1914 years are analysed.

Cuvinte-cheie
музыкально-театральная жизнь Кишинева, русская опера, оперные антрепризы Г. Шейна