Молдаване или Румыны? Дискуссии в молдавской АССР: Этнополитологический аспект
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
713 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-03 14:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[323.15+39(=135.1)](478)(091) (1)
SM ISO690:2012
ГАЛУЩЕНКО, Олег. Молдаване или Румыны? Дискуссии в молдавской АССР: Этнополитологический аспект In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 234-246. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Молдаване или Румыны? Дискуссии в молдавской АССР: Этнополитологический аспект

CZU: [323.15+39(=135.1)](478)(091)
Pag. 234-246

Галущенко Олег
 
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2013


Rezumat

În acest articol, în baza mai multor surse, este examinatǎ problema: moldoveni sau romǎni. În discuţiile aprinse din fosta Republică Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească a fost antrenată nu doar intelectualitatea, ci şi conducerea RASSM. Este abordatǎ, de asemenea schimbarea poziţiei conducerii Ucrainei şi a Uniunii Sovietice referitoare la problema sus-numita în anii 20–30 ai secolului XX.

В данной статье на основе широкого круга источников рассматривается вопрос: «молдаване или румыны». В острые дискуссии в Молдавской Автономной Советской Социалистической Республике была вовлечена не только интеллигенция, но и руководство автономии. Показано также изменение позиции политиков Украины и Советского Союза в целом по названной проблеме в 20–30-е годы ХХ века.

In this article, the question “Moldovan” or “Romanian” is discussed on the basis of the vast collection of sources. In the heated discussions in Moldavian Autonomous Soviet Socialistic Republic was involved not only intelligentsia, but also the leadership of this autonomous district. The change in the position of politicians from Ukraine and the USSR on this problem in 20s and 30s is also investigated.

Cuvinte-cheie
молдаване, румыны, Приднестровье, история, этнологи