Якубович ГАЛИНА ЯКІВНА
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
319 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-22 19:24
SM ISO690:2012
POPOVICI, Constantin. Якубович ГАЛИНА ЯКІВНА. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 265-272. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Якубович ГАЛИНА ЯКІВНА

Pag. 265-272

Popovici Constantin
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 6 decembrie 2013


Rezumat

În acest articol este prezentat portretul poetei de limbă ucraineană Galina Iakubovici. Se analizează succint aspectul artistic al creaţiei autoarei, urmărindu-se evoluţia poeziei ei.

В настоящей статье представлен портрет местной украиноязычной поэтессы Галины Якубович. Дан краткий анализ идейно-художественных особенностей ее творчества, прослежена эволюция поэзии автора, сделаны соответствующие выводы.

This article presents the portrait of the local Ukrainin-speaking poetess Galina Yacubovich. It has a brief description of ideas and artistic features of her creation,the evolution of the author is traced and corresponding conclusions are made.

Cuvinte-cheie
поэзия, идейность, образность,

творчество