Города молдавских цинутов пруто-днестровского междуречьяв XVIII в. муниципальный статус, численность и этнический состав населения
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
704 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-30 10:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478-21):39”XVII” (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (31)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (891)
SM ISO690:2012
ХАЙДАРЛЫ, Дан. Города молдавских цинутов пруто-днестровского междуречьяв XVIII в. муниципальный статус, численность и этнический состав населения . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 51-61. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Города молдавских цинутов пруто-днестровского междуречьяв XVIII в. муниципальный статус, численность и этнический состав населения

CZU: 94(478-21):39”XVII”
Pag. 51-61

Хайдарлы Дан
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

În articolul de faţă sunt prezentate date referitoare la evoluţia localităţilor, situate în limitele ţinuturilor Moldovei dintre Prut şi Nistru, care în secolul al XVIII-lea se bucurau de un statut de oraş. Sunt examinate evoluţia statutului lor de municipiu şi ca centru administrativ şi, de asemenea, numărul şi componenţa etnică a populaţiei din aceste localităţi.

В статье приводятся данные, относящиеся к эволюции населeнных пунктов, располагавшихся в пределах молдавских цинутов Пруто-Днестровского междуречья и пользовавшихся в XVIII в. городским статусом. Рассматривается эволюция их муниципального и административного статуса, а также численность и этнический состав населения.

In the present article the evolution of the inhabited stations is investigated, that in the XVIII century had the status of a town, and being situated in the Moldavian districts Prut and Nistru region. It is investigated the evolution of their municipal and administrative status, as well as the number of the ethnic composition of their population.

Cuvinte-cheie
муниципальный статус, городское население, перепись населения, торговый центр, административный центр, таможенный центр., Пруто-Днестровское междуречье, этнический состав