Этноним «Гагауз» и глоттоним «Гагаузский язык» (Этногенезис гагаузов в XIX – Начале ХХ в. в условиях Бессарабии)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
331 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-18 13:53
SM ISO690:2012
GREC, Ivan. Этноним «Гагауз» и глоттоним «Гагаузский язык» (Этногенезис гагаузов в XIX – Начале ХХ в. в условиях Бессарабии). In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 260-264. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Этноним «Гагауз» и глоттоним «Гагаузский язык» (Этногенезис гагаузов в XIX – Начале ХХ в. в условиях Бессарабии)

Pag. 260-264

Grec Ivan
 
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

În articol se analizează problema etnogenezei găgăuzilor în condiţiile Basarabiei în sec. XIX-XX. O atenţie deosebită se atrage asupra procesului de separare a găgăuzilor din componenţa migranţilor bulgari. Este evidenţiată evoluţia stabilirii etnonimului “găgăuz” în Bugeac. Sunt demonstrate condiţiile obiective ale apariţiei glotonimului “limba găgăuză” la sfârşitul secolului XIX – începutul sec. XX.

В научной статье рассматривается проблема этногенеза гагаузов в условиях Бессарабии XIX–XX вв. Основное внимание уделено вычленению гагаузов из состава болгарских переселенцев. Выявлена эволюция становления этнонима гагаузы в Буджаке. Показана объективная обусловленность появления глоттонима гагаузский язык в конце XIX – начале XX века.

In the scientific discourse, the problem of ethnogenesis of Gagauzians in Bessarabia in nineteenth-twentieth centuries. The main attention is given to separation of Gagauzians from Bolgarian settlers. The evolution of appearance of ethnonyme «Gagauz» in Budjac is investigated. The objective conditionality of appearance of the term «Gagauzian language» at the end of XIX – beginning of XX centuries is shown.

Cuvinte-cheie
Этногенез гагаузов, этноним гагаузы, глоттоним гагаузский язык,

Бессарабия