Этнокультурные аспекты историографии древних славян в поднестровье
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
718 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-02 08:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478):39(=16) (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (31)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (891)
SM ISO690:2012
СТЕПАНОВ, Вячеслав; ТЕЛЬНОВ, Николай. Этнокультурные аспекты историографии древних славян в поднестровье. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 37-46. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Этнокультурные аспекты историографии древних славян в поднестровье

CZU: 94(478):39(=16)
Pag. 37-46

Степанов Вячеслав, Тельнов Николай
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Lucrarea este consacrată problemei slavilor din spaţiul nistrean, care are o bogată istoriografie, bine prezentată atît de cercetătorii din secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, cît şi de alţi specialişti istorici şi arheologi care le-au urmat. Din multitudinea întrebărilor, legate de această problemă, autorii au insistat, asupra unor aspecte ale istoriografiei slavilor vechi în regiune. Este examinată succint literatura istorică şi arheologică la această temă. Concluziile, atât ale antecesorilor, cât şi ale autorilor articolului, aduc dovezi despre vieţuirea permanentă a slavilor în spaţiul nistrean şi permit să fie apreciat aportul lor în patrimoniul cultural al regiunii.

Р абота посвящена проблеме славян в Поднестровье, которая имеет богатую историографию, хорошо представленную как дореволюционными исследователями XIX в., так и последующими специалистами − историками и археологами. Авторы конкретно остановились на некоторых этнокультурных аспектах историографии древних славян в регионе. Кратко рассмотрена историческая и археологическая литература по этой теме. Выводы как предшественников, так и авторов статьи подтверждают постоянное проживание славян в Поднестровье и позволяют оценить их вклад в культурное наследие региона.

This article addresses the issue of Slavs in Trans Dnestr that has a rich historiography and is well-studied by both pre-revolutionary scientists and post-revolutionary historians and archeologists. The authors took particular attention to some ethnocultural aspects of historiography of ancient Slavs in this region. Historical and archeological literature is briefly considered. The conclusions made by both authors of this article and their predecessors confirm continuous residence of Slavs in Trans Dnestr and allow to evaluate their contribution in the cultural heritage of this region.

Cuvinte-cheie
этнокультурные аспекты историографии, древние славяне, культурное наследие региона