Динамика чисельности молдован балтщини в ХІХ ст. – 20-х роках ХХ ст
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
650 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-03 16:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(=135.1)(477):314”XVIII-XIX” (1)
Istoria Ucrainei. Republica Ucraina (5)
Demografie. Studiul populației (381)
SM ISO690:2012
CUŞNIR, V.. Динамика чисельности молдован балтщини в ХІХ ст. – 20-х роках ХХ ст. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 257-260. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Динамика чисельности молдован балтщини в ХІХ ст. – 20-х роках ХХ ст

CZU: 94(=135.1)(477):314”XVIII-XIX”
Pag. 257-260

Cuşnir V.
 
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2013


Rezumat

În articol este prezentată analiza materialelor lui M. Karacikovskii cu privire la dinamica componenţei numerice a moldovenilor din raionul Balta în secolul al XIX-lea – anii 20 ai sec. XX. Menţionând valoarea însemnărilor de cîmp ale acestui cercetător şi a datelor demografice, autorul îşi expune atitudine critică faţă de întemeierea unor localităţi şi descifrarea denumirilor acestora. În baza lucrării lui M. Karacikovskii se face concluzia că în regiunea respectivă, în partea ei de nord-est, ucrainenii, din punct de vedere numeric, dominau asupra moldovenilor, ceea ce ducea la asimilarea celora din urmă. Însă în zona apropiată de Nistru numărul moldovenilor creştea treptat, cu toate că acest proces nu era uniform pentru toate regiunile din zona respectivă.

В данной статье представлен анализ материалов М. Карачковского по динамике численности молдаван Балтского района в XIX – 20-е гг. ХХ вв. Отмечая ценность полевых записей исследователя и демографических данных, автор критически подходит к выводам относительно основания некоторых населенных пунктов и толкования их названий. На основании работы М. Карачковского делается вывод о том, что в указанном регионе, в его северо-восточной части динамика роста украинского населения превышала рост населения молдавского. В приднестровской же зоне численность молдаван постепенно возрастала, хотя этот процесс не был повсеместным.

This article analyses the materials by M. Karachkovsky on dynamics of quantity of Moldovan population of Baltsky Region in the nineteenth century – the twenties of the twentieth century. Considering importance of scientific field notes, the author critically debates to the conclusions about foundation of some settlements and interpretation of their names. Proceeding from the work by M. Karachkovsky, the author concludes that in the northern-eastern part of this region the dynamics of the Ukrainian population growth dominated the one of the Moldovan population. However,in the Trans-Dniester Region, the quantity of the Moldovan was increasing, although this process was not everywhere.

Cuvinte-cheie
молдаване Украины, Балтский регион, демографические процессы