Культурная ситуация всегодняшней Молдове: Дефицит метафизической компоненты
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
671 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-01 15:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[008+398](478) (5)
Civilizație. Cultură. Progres (390)
Folclor propriu-zis (314)
SM ISO690:2012
ВИЗИТЕЙ, Николай. Культурная ситуация всегодняшней Молдове: Дефицит метафизической компоненты . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 23-32. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Культурная ситуация всегодняшней Молдове: Дефицит метафизической компоненты

CZU: [008+398](478)
Pag. 23-32

Визитей Николай
 
Государственный университет физического воспитания и спорта
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Rezumat

În articolul de faţă se analizează fenomenul culturii ca realitate metafizică. Se studiază situaţia crizei culturale în Moldova de azi, manifestarea ei în cadrul vieţii spirituale, ideologic-politice şi economice. Se discută problemele relaţiilor etnice şi funcţionarea limbii în spaţiul cultural al Republicii Moldova.

В статье рассматривается феномен культуры как метафизической реальности. Анализируется ситуация культурного кризиса в сегодняшней Молдове, его проявления в рамках духовной, а также идеолого-политической и экономической жизни. Обсуждаются проблемы этнических отношений и функционирования языка в культурном пространстве Республики Молдова.

This article investigates the phenomenon of culture as metaphysical reality. The situation of cultural crisis in Moldova is analysed as well as its reflection in spiritual, ideological, political and economic life. The problems of ethnic relations and functioning of the language in the cultural area of the Republic of Moldova are discussed.

Cuvinte-cheie
феномен культуры, культурный кризис, этнические отношения, функционирование языка