Metodologia elaborării unui proiect de cercetare în domeniul politologiei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
258 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-15 12:37
SM ISO690:2012
ŞIMANDAN, Matei. Metodologia elaborării unui proiect de cercetare în domeniul politologiei. In: Moldoscopie. 2011, nr. 2(53), pp. 21-27. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(53) / 2011 / ISSN 1812-2566

Metodologia elaborării unui proiect de cercetare în domeniul politologiei

Pag. 21-27

Şimandan Matei
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Practica cercetării ştiinţifice a consacrat ideea de competiţie pentru obţinerea finanţării proiectelor de cercetare, selectarea proiectelor ce urmează să fie finanţate realizându-se pe baza unui proces de evaluare. În cadrul acestui proces se determină valoarea ştiinţifică a propunerii de proiect, capacitatea echipei de cercetare de a desfăşura activităţile prevăzute, metodologia aplicată pentru atingerea obiectivelor, modul în care vor fi utilizate resursele materiale, financiare şi umane, aspectele legate de managementul proiectului, cerinţele referitoare la etica cercetării etc. Toate acestea solicită din partea iniţiatorului unui proiect de cercetare o temeinică cunoaştere a metodologiei de elaborare a propunerii de proiect, temă ce va fi analizată în cadrul acestui articol, având la bază atât literatura de specialitate, cât şi experienţa autorului în activitatea de expert-evaluator al proiectelor de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale şi politice.

Cuvinte-cheie
proiect de cercetare, iniţiator de proiect,

metodologie, evaluare.