Junimiștii cahuleni
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
103 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-16 10:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
061:821.135.1.09(091)(498) (1)
Organizații și alte tipuri de cooperare (1019)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2008)
SM ISO690:2012
NOVAC, Ion. Junimiștii cahuleni. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”, 2021, nr. 1(13), pp. 108-116. ISSN 2345-1866.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Numărul 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904

Junimiștii cahuleni

Cahul members of the ”Junimea” literary society

CZU: 061:821.135.1.09(091)(498)

Pag. 108-116

Novac Ion
 
 
Disponibil în IBN: 26 februarie 2023


Rezumat

Acest articol creionează în linii mari activitatea societății literare „Junimea”, începând cu fondarea ei, încă aflată în sfera ipotezelor. Se concentrează apoi asupra unor biografii ale unor membrii ai societății care, într-un fel sau altul, au avut legătură cu zona Cahulului: Theodor Șerbănescu, Dimitrie Crăciunescu și Vasile Conta.

This article outlines the activity of the literary society "Junimea", since its founding, still in the realm of hypotheses. He then focuses on biographies of members of society who, in one way or another, were related to the Cahul area: Theodor Șerbănescu, Dimitrie Crăciunescu and Vasile Conta.

Cuvinte-cheie
Junimea, Theodor Șerbănescu, Dimitrie Crăciunescu și Vasile Conta,

Junimea, Theodor Șerbănescu, Dimitrie Crăciunescu and Vasile Conta