Бруно Шульц: Еврейский художник на стыке культурных миров
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
620 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-03 14:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.162.1.09(092)+75(438)(092) (1)
Literatură slavă (slavonă) de Vest (Literatură polonă, Literatură cehă, Literatură slovacă) (3)
Pictură (181)
SM ISO690:2012
АЛЕНИН, Игорь. Бруно Шульц: Еврейский художник на стыке культурных миров . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 198-202. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Бруно Шульц: Еврейский художник на стыке культурных миров

CZU: 821.162.1.09(092)+75(438)(092)
Pag. 198-202

Аленин Игорь
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

În articol se face o încercare de a analiza integritatea religioasă şi mitologică a operelor lui Bruno Shulz, lucrări ce reprezintă o opoziţie a existenţei tragice a oamenilor. Acest principiu a fost pus la baza ontologiei artistice create de autor, în care omul şi universul, materia, spaţiul şi timpul se află într-o legătură continuă şi există graţie unui dialog permanent nu numai între oameni, ci şi între culturi.

В статье предпринята попытка рассмотреть религиозно-мифологическую цельность в свете произведений Бруно Шульца, которому она представлялась единственным противовесом грядущему трагическому существованию разобщенных и обезличенных людей. Этот принцип лег в основу созданной им художественной онтологии, в которой человек и мир, материя, пространство и время неотделимы друг от друга и существуют благодаря постоянному диалогу не только людей, но и культур.

This article attempts to consider religious and mythological integrity in the light of the works of Bruno Schults, that see it to be the only counterweight of the coming tragic existence of separated and depersonalized people. This principle underlay the literary ontology created by him where human and the world, matter, space and time are not to be separated from each other and exist owing to continuous dialogue not only of people but also of cultures.

Cuvinte-cheie
время и пространство, художественная онтология, диалог культур