8 aprilie– Ziua Mondială a Romilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
696 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-23 18:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(=214.58) (7)
Istoria generală (2130)
SM ISO690:2012
DUMINICA, Ion. 8 aprilie– Ziua Mondială a Romilor. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 249-253. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

8 aprilie– Ziua Mondială a Romilor

CZU: 94(=214.58)
Pag. 249-253

Duminica Ion
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

În articol este analizată semnificaţia istorică şi politică a Zilei Internaţionale a Romilor – 8 aprilie. În perioada contemporană, comunitatea romilor europeni a fost nevoită să treacă la o nouă fază de dezvoltare social-economică (de la un mod de viaţă nomad la cel sedentar), ceea ce a trasat diferite probleme de ordin integraţionist. Celebrarea în fiecare an a Zilei Internaţionale a Romilor diminuează vădit gradul de asimilare a culturii romilor, provocat de extinderea globalizării. În prezent, cea mai puternică organizaţie a romilor care militează pentru apărarea drepturilor acestui grup etnic este Forumul European al Romilor şi Nomazilor (ERTF), care funcţionează sub patronajul Consiliului Europei şi care reuneşte toate ţările membre ale Uniunii Europene în care este prezentă populaţia de romi.

данной статье воспроизводится историческое и политическое значение Международного дня ромов – 8 апреля. Современное общество ромов приняло новый облик (в связи переходом на оседлый образ жизни), выдвинувший новые интеграционные проблемы. Ежегодное проведение этого праздника уменьшает степень ассимиляции ромского сообщества, провоцируемой расширением глобализации. В настоящее время самой влиятельной организацией, которая защищает права ромского этноса, является Европейский Форум Ромов и Кочевников при Совете Европы.

This article investigates the political and historical meaning of the International Day of Roma – 8 April. The contemporaneous society of Roma has got a new image (in connection with the change for a new way of life), that should be ready for new integration problems. Annual celebration of the International Day of Roma diminishes the extent of assimilation of Roma community that is provoked by globalization. Currently, the most powerful organization that protect the rights of Roma is the European forum of Roma and Nomads at the Council of Europe.

Cuvinte-cheie
Ziua romilor, Drapelul romilor, Imnul Romilor, Limba romani, Uniunea Internaţională a Romilor, Forumul European al Romilor şi Nomazilor