Pregnancy-related anxiety level and associated factors in expectant fathers: case-control study in Turkey
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
83 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-28 13:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[616.891.6-055.1+618.2](560) (1)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (172)
SM ISO690:2012
KUŞ, Celal; HAKI SUCAKLI, Mustafa; KOSAR, Yasar; CELIK, Mustafa. Pregnancy-related anxiety level and associated factors in expectant fathers: case-control study in Turkey. In: One Health and Risk Management. 2023, nr. 4(1), pp. 65-74. ISSN 2587-3458.
10.38045/ohrm.2023.1.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Pregnancy-related anxiety level and associated factors in expectant fathers: case-control study in Turkey

Nivelul de anxietate atestat în perioada sarcinii și factori asociați la viitorii tați: studiu de caz realizat în Turcia

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2023.1.08
CZU: [616.891.6-055.1+618.2](560)

Pag. 65-74

Kuş Celal1, Haki Sucakli Mustafa2, Kosar Yasar3, Celik Mustafa4
 
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam University,
2 Avicenna International Hospital,
3 Med Turca Health Consulting Ltd Kartal, İstanbul,
4 Ministry of Health Ankara
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2023


Rezumat

Introduction. Perinatal behavior and involvement of fathers during pregnancy are known to affect maternal health, fetal outcomes, and the emotions and behavior of the infant after birth. Material and methods. This present paper is a case-control study performed on 232 men with pregnant wives (expectant fathers) with no known chronic or psychiatric illnesses and 316 with non-pregnant wives. Two questionnaires STAI forms and a questionnaire developed by the researcher were applied to the participants. Results. The frequency of anxiety in the EF was 9.9% for the STAI-1 and 10.7% for STAI-2. The frequency of anxiety in the control groups was 5.3% for the STAI-1 form and 2.5% for the STAI-2 form. In our study, the mean STAI-1 score of the EFs was 41.2±7.5, the mean STAI-1 score of the controls was 38.0±7.3, and there was a statistically significant difference between each other (p<0.001). The mean STAI-2 score of the EFs was 41.2±7.5, the mean STAI-2 score of the controls was 38.2±6.8, and there was a statistically significant difference between the two groups (p<0.001). The mean STAI-2 score of the EF group was 43.8±7.3 in the first trimester, 41.6±7.7 in the second trimester, and 39.6±7.0 in the third trimester. It was determined that spouses in the 1st trimester had higher anxiety levels than those in the second and third trimesters, according to the STAI-2 form (p=0.008). EF who had a postnatal babysitter, good sleep quality, did not experience a bad event, and were compatible with wives had a significantly lower level of anxiety (respectively p=0.008, p=0.019, p<0.001, p=0.01). Conclusions. Particularly in first pregnancies and the first trimester of pregnancy, father candidates may experience anxiety disorders more frequently and intensely. EF may need psychological support during pregnancy.

Introducere. Comportamentul perinatal și implicarea taților în timpul gravidității afectează considerabil sănătatea mamei, starea fătului, emoțiile și comportamentul sugarului după naștere. Material si metode. Cercetarea noastră este un studiu de caz realizat pe un lot de 232 de bărbați cu soții însărcinate (eventuali tați), fără boli cronice sau psihiatrice cunoscute și pe un grup de control de 316 bărbați cu soții care nu sunt însărcinate. Participanți i au completat Formular STAI și un chestionar elaborat de cercetător. Rezultate. Frecvența anxietății la EF este de 9,9% pentru forma STAI-1 și 10,7% pentru STAI-2. Frecvența anxietății la controale este de 5,3% pentru forma STAI-1 și de 2,5% pentru forma STAI-2. În studiul nostru, scorul mediu STAI-1 al EF a fost 41,2±7,5, scorul mediu STAI-1 al controalelor a fost 38,0±7,3 și a existat o diferență semnificativă statistic între ele (p<0,001). Scorul mediu STAI 2 al EF a fost de 41,2±7,5, scorul mediu STAI-2 al controalelor a fost 38,2±6,8 și a existat o diferență semnificativă statistic între ele (p<0,001). Scorul mediu STAI-2 al grupului EF a fost de 43,8±7,3 în primul trimestru, 41,6±7,7 în al doilea trimestru și 39,6±7,0 în al treilea trimestru. S-a stabilit că soții din trimestrul I au niveluri de anxietate mai mari decât cei din trimestrul II și al treilea, conform formularului STAI-2 (p=0,008). EF care au avut o babysitter postnatală, somn de bună calitate, nu au experimentat un eveniment rău și au fost compatibili cu soțiile au manifestat un nivel de anxietate semnificativ mai scăzut (respectiv, p=0,008, p=0,019, p<0,001, p=0,01). Concluzii. În special în perioada primei sarcini și în primul trimestru de sarcină, candidații la rolul de tată pot prezenta, mai frecvent și mai intens, tulburări de anxietate. EF pot avea nevoie de suport psihologic în timpul sarcinii.

Cuvinte-cheie
expectant fathers, pregnancy, anxiety, childbirth, statetrait anxiety inventory,

viitorii tați, sarcina, anxietate, naştere, inventar de stări de anxietate

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-172492</doi_batch_id>
<timestamp>1679367570</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>One Health and Risk Management</full_title>
<issn media_type='print'>25873458</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2023</year>
</publication_date>
<issue>4(1)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Pregnancy-related anxiety level and associated factors in expectant fathers: case-control study in Turkey</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Celal</given_name>
<surname>Kuș</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mustafa</given_name>
<surname>Haki Sucakli</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Yasar</given_name>
<surname>Kosar</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mustafa</given_name>
<surname>Celik</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2023</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>65</first_page>
<last_page>74</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.38045/ohrm.2023.1.08</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>