Seroprevalence of viral hepatitis B, C and E in TB patients from the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
67 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-30 10:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-002-07:616.24-002.5 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1471)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (620)
SM ISO690:2012
SAJIN, Octavian; SPÎNU, Constantin; ISAC, Maria; IZIUMOV, Nina; CHERNIAVSKA (MIRON), Aliona; BUGA, Alexandru; CIOBANU, Igor. Seroprevalence of viral hepatitis B, C and E in TB patients from the Republic of Moldova. In: One Health and Risk Management. 2023, nr. 4(1), pp. 59-64. ISSN 2587-3458.
10.38045/ohrm.2023.1.07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Seroprevalence of viral hepatitis B, C and E in TB patients from the Republic of Moldova

Seroprevalența hepatitelor virale B, C și E la bolnavii cu tuberculoză din Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2023.1.07
CZU: 616.36-002-07:616.24-002.5

Pag. 59-64

Sajin Octavian1, Spînu Constantin1, Isac Maria1, Iziumov Nina1, Cherniavska (Miron) Aliona1, Buga Alexandru2, Ciobanu Igor3
 
1 National Agency for Public Health,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2023


Rezumat

Introduction. For the first time, in the Republic of Moldova, there was established the seroprevalence of viral hepatitis B, C and E markers in patients with tuberculosis depending on gender, age and geographical areas. Material and methods. 200 blood samples were collected from patients with tuberculosis and tested by the immuno-fermentative method for presence of viral hepatitis B, C and E markers. Results. Following the investigations, it was established that the seroprevalence of the anti HEV Ig marker in patients with tuberculosis is 12.0±2.3%. The seroprevalence of viral hepatitis B marker HBsAg in patients with tuberculosis was 13.5±2.4%, and that of viral hepatitis C anti HCV – 9.0±2.0%. The study of investigations results for the presence of nominated markers depending on the geographical areas showed a significant statistically difference in the seroprevalence of the anti-HEV IgG marker in TB patients in the Central area of the country compared to the Southern area(p<0.05). Conclusions. Patients with tuberculosis showed a high level of seroprevalence of viral hepatitis marker viz. HBsAg - 13.5±2.4%; anti-HVC - 9.0±2.0% and anti-HVE IgG - 12.0±2.3%. People aged 40-49 and > 60 years were the most affected, including males.

Introducere. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost stabilit nivelul seroprevalenței markerilor hepatitelor virale B, C și E la bolnavii cu tuberculoză în dependență de gen, vârstă și zonă geografică. Material și metode. Au fost colectate 200 probe de sânge de la bolnavii cu tuberculoză și testate prin metoda imuno-fermentativă la prezența markerilor hepatitelor virale B, C și E. Rezultate. Urmare a investigațiilor a fost stabilit că seroprevalența markerului anti -HEV Ig la bolnavii cu tuberculoză constituie 12,0±2,3%. Seroprevalența markerului hepatitei virale B - AgHBs la bolnavii cu tuberculoză a constituit 13,5±2,4%, iar a hepatitei virale C anti -HCV – 9,0±2,0%. Studierea rezultatelor investigațiilor la prezența markerilor nominalizați în dependență de zonele geografice a demonstrat diferență statistică semnificativă a seroprevalenței markerului anti-HEV IgG la bolnavii cu tuberculoză din zona de Centru a țării comparativ cu cei din zona de Sud (p<0,05). Concluzii. S-a stabilit un nivel înalt al seroprevalenţa markerilor hepatitelor virale la bolnavii cu tuberculoză: AgHBs – 13,5±2,4%; anti-HVC – 9,0±2,0% şi anti-HVE IgG – 12,0±2,3%. Preponderent fiind afectate persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-49 ani și >60 ani, inclusiv cele de gen masculin.

Cuvinte-cheie
seroprevalence, laboratory investigations, viral hepatitis B, C and E, TB patients,

seroprevalenţa, investigații de laborator, hepatitele virale B, C și E, bolnavii cu tuberculoză