The dynamics of lethality by the progression of the pulmonary tuberculosis process of the new cases patients
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
53 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.5-036.88 (2)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (620)
SM ISO690:2012
USTIAN, Aurelia; MALIK, Alina; YAVORSKIY, Konstantin; KULCITKAIA, Stela; OSIPOV, Tatiana; IVANES, Igor. The dynamics of lethality by the progression of the pulmonary tuberculosis process of the new cases patients. In: One Health and Risk Management. 2023, nr. 4(1), pp. 45-50. ISSN 2587-3458.
10.38045/ohrm.2023.1.05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

The dynamics of lethality by the progression of the pulmonary tuberculosis process of the new cases patients

Dinamica letalității cazurilor noi prin progresarea procesului de tuberculoză pulmonară

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2023.1.05
CZU: 616.24-002.5-036.88

Pag. 45-50

Ustian Aurelia, Malik Alina, Yavorskiy Konstantin, Kulcitkaia Stela, Osipov Tatiana, Ivanes Igor
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2023


Rezumat

Introduction. Mortality among tuberculosis patients, both nationally and globally, has decreased significantly in the last 10 years, but the current epidemiological situation in tuberculosis allows to predict a new rise in the endemic state of the disease due to the increase of TB/HIV coinfection and the resistant tuberculosis. Material and methods. The patient’s reports were analyzed – new cases, deaths due to the progression of tuberculosis registered in the Municipal Clinical Hospital of Phthisiopneumology, Chisinau, in 2 periods: the 1st period – 2001-2003 and the 2nd period – 2018-2020. During both periods, 64 new cases died in the hospital due to the progression of tuberculosis. Statistical data processing was performed with the application of the Student (t) test, the data were considered statistically true when p<0.05. Results. In the first period, the age between 25-54 years (81.3%) predominated, in the second period between 45-65+ (73.5%) years of the deceased patients. In both periods, a high share of unemployed patients was found. In the 2nd period compared to the 1st period a severe form of disseminated tuberculosis was established – generalized tuberculosis that was not registered in the first period, the number of deaths with TB/HIV increased 6 times, 4.5 times – with stomach resection in anamnesis, 2 times – with diabetes, 1.5 times with chronic alcoholism. Primary multidrug-resistant tuberculosis was confirmed at 21.9%, extensively resistant tuberculosis – at 4.7% of deceased patients. Conclusions. In the second period, the majotiry of the patients new cases due to the progression of tuberculosis died of severe forms of tuberculosis – generalized, increased number of comorbidities (mainly HIV infection), the presence of a large number of cases with primary resistant tuberculosis.

Introducere. Mortalitatea în rândul bolnavilor de tuberculoză, atât în țară, cît și la nivel global a scăzut semnificativ în ultimii 10 ani, însă situația epidemiologică actuală în tuberculoză permite prognozarea unei noi ascensiuni a endemiei bolii, din cauza extinde rii cazurilor de coinfecție TB/HIV și a creșterii ponderii tuberculozei, determinate de rezistenţa germenilor la tratament. Material și metode. Au fost analizate fișele de observație a pacienților – cazuri noi, decedați din cauza progresării tuberculozei, înregistrate în Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din Chișinău, în 2 perioade: prima perioadă relevă anii 2001-2003 și a II-a -2018-2020. În ambele perioade, în staționar, au decedat cîte 64 de pacienți, dintre cazurile noi cauzate de progresarea tuberculozei. Prelucrarea statistică a datelor a fost efectuată cu aplicarea testului Student (t), datele fiind considerate statistic veridice pentru un p<0.05. Rezultate. În eșantionul de pacienți decedați, în prima perioadă a predominat vârsta cuprinsă între 25-54 ani (81,3%), iar în a II-a perioadă – 45-65+ (73,5%) ani. În ambele decade s-a constatat o pondere înaltă a paciențior neangajați în câmpul muncii. În perioada a II-a, comparativ cu perioada I, s-a stabilit o formă gravă a tuberculozei diseminate – tuberculoza generalizată, care nu a fost înregistrată în prima perioadă, a crescut de 6 ori numărul deceselor cu TB/HIV, de 4,5 ori – cu rezecția gastrică în anamneză, de 2 ori – cu diabet zaharat și de 1,5 ori – cu alcoolism cronic. Tuberculoza primară multidrogrezistentă a fost confirmată la 21,9 % dintre cazuri, tuberculoza rezistentă extinsă – la 4,7% dintre bolnavii decedați. Concluzii. În perioada a II-a au decedat mai mulți bolnavi, dintre cazurile noi cauzate de progresarea tuberculozei, c a formă gravă– generalizată, majorarea numărului de comorbidități (preponderent HIV infecția), prezența unui număr mare cazuri cu tuberculoză rezistentă primară.

Cuvinte-cheie
lethality, morthality, tuberculosis, new cases, comorbidities, risk factors,

letalitate, mortalitate, tuberculoza, cazuri noi, comorbidități, factori de risc