The need to implement One Health approach in controlling vector-borne diseases in Nigeria
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
69 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.936(669) (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (710)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (423)
SM ISO690:2012
OLAGUNJU, Emmanuel A.; OLAGUNJU, Abolaji S.; TEIBO, John O.. The need to implement One Health approach in controlling vector-borne diseases in Nigeria. In: One Health and Risk Management. 2023, nr. 4(1), pp. 20-26. ISSN 2587-3458.
10.38045/ohrm.2023.1.02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

The need to implement One Health approach in controlling vector-borne diseases in Nigeria

Necesitatea de implementarea o abordării One Health în controlul bolilor transmise de vectori în Nigeria

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2023.1.02
CZU: 614.2:616.936(669)

Pag. 20-26

Olagunju Emmanuel A.1, Olagunju Abolaji S.2, Teibo John O.2
 
1 Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso,
2 University of Sao Paulo, Sao Paulo
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2023


Rezumat

The primary goal of this article is to raise attentiveness about the critical need for vector-borne disease control in Nigeria in relation to One Health, as well as to examine existing understanding on this subject matter, which is quickly befitting as a valuable resource for public health policymakers and specialists across the country. Globally, there has been an increase in the number of vectors, which has resulted in an increase in vector-borne diseases. Thousands of individuals die every year as a consequence of vectorborne diseases, and there is an urgent need to manage these vectors. Material and methods. The present research used PubMed, ResearchGate, WHO and other online databases with the following keywords “Climate change in Nigeria”, “Public health in Nigeria”, “Vector-borne Diseases”, “Nigeria population” and “One Health in Nigeria”. Results. We observed that there has not been an implementation of the One Health approach against Vector-borne diseases in Nigeria. Conclusions. The One Health strategy has the potential to address this issue. One Health is the concept that the health of human is intertwined with that of animals and our collective environment. Malaria is a vector-borne disease that is one of Nigeria's biggest health issues. However, land use changes such as deforestation, mining, and other activities have increased in Nigeria, while climate changes have increased internationally.

Introducere. One Health este conceptul potrivit căruia sănătatea umană este interconectată cu cea a animalelor și a mediului. Scopul principal al acestui articol este de a spori atenția cu privire la nevoia critică de control al bolilor transmise de vectori în Nigeria, în legătură cu abordarea One Health, precum și de a examina înțelegerea acestui subiect, care trebuie să devină, în scurt timp, o resursă valoroasă pentru factorii de decizie din domeniul sănătății publice și a specialiștilor din întreaga țară. La nivel global, cre șterea numărului de vectori, a favorizat o creștere a bolilor transmise de aceștia. Mii de persoane mor în fiecare an ca urmare a bolilor transmise de vectori și este imperios de a gestiona acești vectori. Material si metode. Pentru realizarea studiului au fost explorate bazele de date online PubMed, ResearchGate, OMS, aplicând cuvintele cheie: „schimbarea climatică în Nigeria”, „sănătate publică în Nigeria”, „boli transmise prin vectori”, „populația din Nigeria” și „One Health in Nigeria”. Rezultate. S-a observat inexistența implementării abordării One Health împotriva bolilor transmise de vectori în Nigeria, strategia One Health având potențialul de a aborda problema în cauză. Concluzii. Malaria este o boală transmisă de vectori, care este una dintre cele mai mari probleme de sănătate din Nigeria. Cu toate acestea, în timp ce schimbările climatice au crescut la nivel internațional, schimbările în utilizarea terenurilor, cum ar fi defrișările, mineritul și alte activități au crescut și în Nigeria.

Cuvinte-cheie
One Health, vector-borne diseases, public, Nigeria, human,

One Health, boli transmise prin vectori, public, Nigeria, om