The calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the Prut river
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
90 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.952:662.63(478+498) (1)
Economia energiei în general (495)
Explozivi. Combustibili (100)
SM ISO690:2012
MARIAN, Grigore; IANUŞ, Gelu; GUDIMA, Andrei; NAZAR, Boris; ISTRATE, Bogdan; BANARI, Alexandru; PAVLENCO, Andrei; DARADUDA, Nicolae. The calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the Prut river. In: Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 4, pp. 126-137. ISSN 2587-3474.
10.52326/jes.utm.2022.29(4).10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

The calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the Prut river

Valoarea calorică a peleților produși din materii prime culese de pe ambele măruri ale râului Prut

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).10
CZU: 620.952:662.63(478+498)

Pag. 126-137

Marian Grigore1, Ianuş Gelu2, Gudima Andrei1, Nazar Boris1, Istrate Bogdan2, Banari Alexandru1, Pavlenco Andrei1, Daraduda Nicolae1
 
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2023


Rezumat

The production of pellets has recently experienced a sudden upward trend worldwide, including the Republic of Moldova and Romania, especially due to the energy crisis caused by the war in Ukraine and rapid depletion of fossil energy sources. The widespread use of pellets has several reasons: it is an eco-friendly fuel, it allows the automation of the combustion process, and it can be easily produced in any region that has enough raw materials. The calorific value of pellets is the main characteristic feature that determines their price and is used in combustion engineering to find out the thermal efficiency of combustion plants. This paper synthesizes the results regarding the calorific value of the pellets produced from different types of plant biomass specific to the Republic of Moldova and the counties adjacent to the river Prut in Romania. The research has been carried out within the Solid Biofuels Laboratory, SAUM using standard methods of testing densified solid biofuels. The experimental results obtained in this study showed that the pellets produced from arboriculture residues, residues generated from vine pruning, table varieties, as well as those produced from sunflower seed husk have a calorific value equal to or greater than 16.5 MJ/kg, i.e., they meet ENPlus 3 requirements.

Producerea de peleți în lume, inclusiv în Republica Moldova și în România cunoaște un trend brusc ascendent în ultimii ani, în special în condițiile crizei energetice cauzate de războiul din Ucraina și epuizarea galopantă a surselor fosile de energie. Folosirea pe larg al peleților are mai multe motivații dintre care faptul că este un combustibil non ofensiv mediului, permite automatizarea procesului de combustie, este accesibil pentru producere în orișice zonă unde există suficientă materie primă. Valoarea calorifică a peleților este principala caracteristică care determină prețul peleților și care este folosită în ingineria arderii pentru stabilirea randamentului termic al instalațiilor de combustie. Această lucrare prezintă o sinteză a rezultatelor referitoare la valoarea calorifică a peleților produși din diferite tipuri de biomasă vegetală specifică Republicii Moldova și județelor adiacente râului Prut din România. Cercetările au fost efectuate în cadrul Laboratorului de Biocombustibili Solizi, UASM cu folosirea metodelor standarde de testare a biocombustibililor solizi densificați. Rezultatele experimentale obținute în acest studiu au arătat că peleții produse din reziduuri de arboricultură, reziduuri generate de tăierea viței-de-vie, soiuri de masă, precum și cele produse din coajă de semințe de floarea soarelui au o putere calorică egală sau mai mare de 16,5 MJ/kg, adică îndeplinesc cerințele ENPlus 3.

Cuvinte-cheie
wood pellet, Calorific value, biomass, Agricultural residues, energy crops, biomass conditioning, combustion,

peleți de lemn, Valoare calorifică, biomasă, Reziduuri agricole, Culturi energetice, condiționare biomasă, peletizare, combustie

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-172257</cfResPublId>
<cfResPublDate>2022-12-29</cfResPublDate>
<cfIssue>4</cfIssue>
<cfStartPage>126</cfStartPage>
<cfISSN>2587-3474</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/172257</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the Prut river</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>wood pellet; Calorific value; biomass; Agricultural residues; energy crops; biomass conditioning; combustion; peleți de lemn; Valoare calorifică; biomasă; Reziduuri agricole; Culturi energetice; condiționare biomasă; peletizare; combustie</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The production of pellets has recently experienced a sudden upward trend worldwide, including the Republic of Moldova and Romania, especially due to the energy crisis caused by the war in Ukraine and rapid depletion of fossil energy sources. The widespread use of pellets has several reasons: it is an eco-friendly fuel, it allows the automation of the combustion process, and it can be easily produced in any region that has enough raw materials. The calorific value of pellets is the main characteristic feature that determines their price and is used in combustion engineering to find out the thermal efficiency of combustion plants. This paper synthesizes the results regarding the calorific value of the pellets produced from different types of plant biomass specific to the Republic of Moldova and the counties adjacent to the river Prut in Romania. The research has been carried out within the Solid Biofuels Laboratory, SAUM using standard methods of testing densified solid biofuels. The experimental results obtained in this study showed that the pellets produced from arboriculture residues, residues generated from vine pruning, table varieties, as well as those produced from sunflower seed husk have a calorific value equal to or greater than 16.5 MJ/kg, i.e., they meet ENPlus 3 requirements.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Producerea de peleți &icirc;n lume, inclusiv &icirc;n Republica Moldova și &icirc;n Rom&acirc;nia cunoaște un trend brusc ascendent &icirc;n ultimii ani, &icirc;n special &icirc;n condițiile crizei energetice cauzate de războiul din Ucraina și epuizarea galopantă a surselor fosile de energie. Folosirea pe larg al peleților are mai multe motivații dintre care faptul că este un combustibil non ofensiv mediului, permite automatizarea procesului de combustie, este accesibil pentru producere &icirc;n orișice zonă unde există suficientă materie primă. Valoarea calorifică a peleților este principala caracteristică care determină prețul peleților și care este folosită &icirc;n ingineria arderii pentru stabilirea randamentului termic al instalațiilor de combustie. Această lucrare prezintă o sinteză a rezultatelor referitoare la valoarea calorifică a peleților produși din diferite tipuri de biomasă vegetală specifică Republicii Moldova și județelor adiacente r&acirc;ului Prut din Rom&acirc;nia. Cercetările au fost efectuate &icirc;n cadrul Laboratorului de Biocombustibili Solizi, UASM cu folosirea metodelor standarde de testare a biocombustibililor solizi densificați. Rezultatele experimentale obținute &icirc;n acest studiu au arătat că peleții produse din reziduuri de arboricultură, reziduuri generate de tăierea viței-de-vie, soiuri de masă, precum și cele produse din coajă de semințe de floarea soarelui au o putere calorică egală sau mai mare de 16,5 MJ/kg, adică &icirc;ndeplinesc cerințele ENPlus 3.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1650</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-72875</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-28317</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18521</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-53507</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-28319</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-28321</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-28757</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-172257</cfFedIdId>
<cfFedId>10.52326/jes.utm.2022.29(4).10</cfFedId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1650</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1650-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Marian</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Grigore</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-72875</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-72875-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ianuş</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Gelu</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-28317</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-28317-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Gudima</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Andrei</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18521</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18521-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Назар</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Б.Г.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-53507</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-53507-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Istrate</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Bogdan</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-28319</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-28319-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Banari</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Alexandru</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-28321</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-28321-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Pavlenco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Andrei</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-28757</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-28757-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-12-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Daraduda</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Nicolae</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>