Architecture, civil engineering, academia and diplomacy: a comprehensive overview of the work of Lino Bianco
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
86 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-26 19:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
72+725.1+378+327(458.2+478) (1)
Arhitectură (522)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2183)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1281)
SM ISO690:2012
OLEINIC, Svetlana. Architecture, civil engineering, academia and diplomacy: a comprehensive overview of the work of Lino Bianco. In: Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 4, pp. 109-125. ISSN 2587-3474.
10.52326/jes.utm.2022.29(4).09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Architecture, civil engineering, academia and diplomacy: a comprehensive overview of the work of Lino Bianco

Arhitectura, ingineria civilă, academia și diplomația: o prezentare globală a operei Lino Bianco

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).09
CZU: 72+725.1+378+327(458.2+478)

Pag. 109-125

Oleinic Svetlana
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2023


Rezumat

The practice of building bridges has been attributed to the profession of architects and civil engineers. The theory underlying their design is reserved to researchers mainly in academia. Metaphorically, bridge building is a term used to establish communication and, in particular, to develop friendly relations between parties, a role played by diplomats, especially ambassadors. A contemporary professional who is an architect, an academic and a diplomat is Lino Bianco, the present ambassador of the Republic of Malta to the Republic of Moldova. Based on literature available at the library of the University of Malta and on the internet, the article presents a comprehensive overview of the professional and academic work of Professor Bianco, work which has been acknowledged at both academic and diplomatic levels. It concludes by arguing that he is essentially a renaissance man.

Practica construirii de poduri a fost atribuită profesiei de arhitecți și ingineri civili. Teoria care stă la baza designului podurilor este rezervată cercetătorilor, în principal din mediul academic. Metaforic, construirea de poduri este un termen folosit pentru stabilirea comunicării și, în special, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie între părți, rol jucat de diplomați, în special de ambasadori. Un profesionist contemporan care este arhitect, academic și diplomat este Lino Bianco, actualul ambasador al Republicii Malta în Republica Moldova. Bazat pe literatura disponibilă la biblioteca Universității din Malta și pe internet, articolul prezintă o privire de ansamblu cuprinzătoare asupra activității profesionale și academice a profesorului Bianco, activitate care a fost recunoscută atât la nivel academic, cât și la nivel diplomatic. Se încheie argumentând că el este în esență o personalitate renascentistă.

Cuvinte-cheie
academia, Bulgaria, contemporary architecture, diplomacy, Lino Bianco, Malta, Moldova, Romania,

mediu academic, Bulgaria, arhitectură contemporană, diplomație, Lino Bianco, Malta, Moldova, România

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-172256</doi_batch_id>
<timestamp>1679716580</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Tehnică a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Journal of Engineering Sciences</full_title>
<issn media_type='print'>25873474</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>4</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Architecture, civil engineering, academia and diplomacy: a comprehensive overview of the work of Lino Bianco</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Svetlana</given_name>
<surname>Oleinic</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>109</first_page>
<last_page>125</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.52326/jes.utm.2022.29(4).09</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>