The difference between cyber security vs information security
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
79 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-30 16:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004+004.056.5 (1)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (3155)
SM ISO690:2012
ALEXEI (LACHI), Arina; ALEXEI, Anatol. The difference between cyber security vs information security. In: Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 4, pp. 72-83. ISSN 2587-3474.
10.52326/jes.utm.2022.29(4).08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

The difference between cyber security vs information security

Diferența dintre securitatea cibernetică și securitatea informației

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).08
CZU: 004+004.056.5

Pag. 72-83

Alexei (Lachi) Arina, Alexei Anatol
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2023


Rezumat

The terms cyber security and information security are often used interchangeably, both in the academic literature and by organizations. This article aimed to identify whether these terms can be used interchangeably, analyzing the differences between the terms, based on several definitions identified in scientific articles and books, as well as definitions presented by specialized organizations. The analysis consists in determining the keywords, that define the terms, based on which conclusions were made. It has been determined that information security places a strong emphasis on the protection of information, cyber security refers to all assets that are part of cyberspace, such as end devices (including IoT), network devices, communication media and information. Cybersecurity is an umbrella term that includes: electronic communications network and computer security, physical security, infrastructure security, personnel security, hardware and application security, business process security. Through the identified results, important contributions are made both for the academic environment, as well as for governmental and non-governmental organizations, for the understanding and correct use of terms, to reduce uncertainty and to correctly approach specialist terminology, because the field of security is increasingly important, the challenges are complex and diverse.

Termenii de securitate cibernetică și securitate a informației sunt adesea folosiți în mod interschimbabil, atât în literatura academică, cât și de către organizațiile specializate. Acest articol și-a propus să identifice dacă acești termeni pot fi utilizați interschimbabil, analizând diferențele dintre termeni, pe baza mai multor definiții identificate în articole științifice și cărți, precum și definițiile prezentate de organizațiile specializate. Analiza constă în determinarea cuvintelor cheie, care definesc termenii, în baza cărora s-au făcut concluzii. S-a stabilit că securitatea informației pune un accent puternic pe protecția informației, securitatea cibernetică se referă la toate activele care sunt parte a spațiului cibernetic, cum ar fi dispozitivele finale (inclusiv IoT), dispozitivele de rețea, mediile de comunicații și informația. Securitatea cibernetică este un termen umbrelă care include: securitatea rețelelor de comunicații electronice și a computerelor, securitatea fizică, securitatea infrastructurii, securitatea personalului, securitatea hardware și a aplicațiilor, securitatea proceselor de afaceri. Prin rezultatele identificate se aduc contribuții importante atât pentru mediul academic, cât și pentru organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, pentru înțelegerea și utilizarea corectă a termenilor, pentru reducerea incertitudinii și pentru abordarea corectă a terminologiei de specialitate, deoarece domeniul securității devine tot mai important, provocările fiind complexe și diverse.

Cuvinte-cheie
asset, availability, confidentiality, cyber, information, integrity, threat,

activ, Disponibilitate, confidenţialitate, cibernetică, informaţii, integritate, ameninţare