Standard volume measures and analysis of the stability of their metrological characteristics
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
55 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-22 13:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
006.9:531.73 (1)
Standardizarea produselor, operațiilor, greutăților și a timpului (58)
Măsurarea cantităţilor geometrice şi mecanice: instrumente, metode şi unităţi (11)
SM ISO690:2012
SABADAȘ, Anna; PIANÎH, Alexei. Standard volume measures and analysis of the stability of their metrological characteristics. In: Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 4, pp. 51-58. ISSN 2587-3474.
10.52326/jes.utm.2022.29(4).07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Standard volume measures and analysis of the stability of their metrological characteristics

Măsurări standard de volum și analiza stabilității caracteristicilor lor metrologice

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).07
CZU: 006.9:531.73

Pag. 51-58

Sabadaș Anna12, Pianîh Alexei12
 
1 Technical University of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2023


Rezumat

The metrological characteristics of the measuring devices refer to the behavior of the measuring device in relation to the object under measurement, the environment and the human operator. Thus, having the same conditions in the laboratory and a well-trained and competent staff, the stability of the metrological characteristics of the standard volume measures were studied in order to demonstrate their stability over time and provide increased confidence to the subsequent beneficiaries. The measurements were carried out over a period of one year under the same conditions, their results demonstrating that the standard volume measures are able to ensure the traceability of the measurement unit. In this way to ensure the uniformity, accuracy and legality of the measurements performed in different fields - measurement of volume in commercial transactions, fuel supply, wine industry.

Caracteristicile metrologice ale mijloacelor de măsurare se referă la modul de comportare a aparatului de măsurat în raport cu obiectul supus măsurării, cu mediul ambiant și cu operatorul uman. Astfel, având aceleași condiții în laborator și un personal bine instruit și competent, se studiază stabilitatea caracteristicilor metrologice ale măsurilor de volum etalon pentru a demonstra stabilitatea acestora în timp și a oferi o încredere sporită beneficiarilor ulteriori. Măsurările propriu-zise au fost efectuate pe perioada unui an în aceleași condiții, rezultatele acestora demonstrând că măsurile de volum etalon sunt capabile să asigure trasabilitatea unității de măsură. În acest fel, să se asigure uniformitatea, exactitatea și legalitatea măsurărilor efectuate în diferite domenii de măsurare la efectuarea măsurărilor volumului cu referire la tranzacțiile comerciale, alimentarea cu combustibili, industria vinicolă.

Cuvinte-cheie
standardization, standard measures, volume, metrological characteristics, stability,

etalonare, măsuri etalon, volum, caracteristici metrologice, stabilitate