Reliability of serial-parallel networks vs reliability of parallel-serial networks with constant numbers of sub-networks and units
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
328 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-08 19:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3.076.52:519.7 (1)
Electrotehnică (1175)
Cibernetică matematică (95)
SM ISO690:2012
ANDRIEVSCHI-BAGRIN, Veronica, LEAHU, Alexei. Reliability of serial-parallel networks vs reliability of parallel-serial networks with constant numbers of sub-networks and units. In: Journal of Engineering Sciences, 2022, vol. 29, nr. 4, pp. 17-26. ISSN 2587-3474. DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Volumul 29, Numărul 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Reliability of serial-parallel networks vs reliability of parallel-serial networks with constant numbers of sub-networks and units

Fiabilitatea rețelelelor serial-paralele vs fiabilitatea rețelelelor paralel-seriale cu număr constant de subrețele și unități

DOI:https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).02
CZU: 621.3.076.52:519.7

Pag. 17-26

Andrievschi-Bagrin Veronica, Leahu Alexei
 
Technical University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2023


Rezumat

In this paper it is performed, based on dynamic models, a comparative analysis of the reliability of two types of networks: serial-parallel and parallel-serial networks when the numbers of subnets and units in each subnet are predefined, constant numbers, but also when the lifetimes of the units are independent random variables. The equations for calculating the reliability of the related networks have been deduced. These functions are deduced for the dynamic model which is less studied and it is prooved to be relevant to the static model too. All equations are demonstrated and graphically illustrated in some examples. A few examples are analyzed graphically for different values of the number of units in the subnet and the number of subnets. This paper contains four different network topology models which are also analyzed by equations and graphically. The mathematical model described and the deduced equations will serve as a basis for the subsequent analysis of the dynamic networks of various topologies and various types of random variables that describe the lifetimes of the units of the analyzed system.

Pe baza modelelor dinamice în lucrare se realizează o analiză comparativă a fiabilității a două tipuri de rețele: rețele serial-paralele și paralel-seriale, când sunt predefinite numerele de subrețele și unități din fiecare subrețea, numere constante, dar și când duratele de viață ale unităților sunt variabile aleatorii independente. Au fost deduse ecuațiile pentru calcularea fiabilității rețelelor aferente. Aceste funcții sunt deduse pentru modelul dinamic, care este mai puțin studiat și care a fost demonstrat anterior drept relevant pentru modelul static. Toate ecuațiile sunt demonstrate și ilustrate grafic în câteva exemple. Unele exemple sunt analizate grafic pentru diferite valori ale numărului de unități din subrețea și ale numărului de subrețele. Această lucrare conține patru modele diferite de topologie de rețea care sunt, de asemenea, analizate prin ecuații și grafic. Modelul matematic descris și ecuațiile deduse vor servi ca bază pentru analiza ulterioară a rețelelor dinamice de diverse topologii și diferite tipuri de variabile aleatorii, care descriu durata de viață ale unităților sistemului analizat.

Cuvinte-cheie
cumulative distribution function, distributions, global maximum, lifetime, survival functions,

funcție de distribuție cumulativă, distribuții, maxim global, durată de viaţă, funcții de supraviețuire

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Andrievschi-Bagrin, V.</dc:creator>
<dc:creator>Leahu, A.</dc:creator>
<dc:date>2022-12-29</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>In this paper it is performed, based on dynamic models, a comparative analysis of the reliability of two types of networks: serial-parallel and parallel-serial networks when the numbers of subnets and units in each subnet are predefined, constant numbers, but also when the lifetimes of the units are independent random variables. The equations for calculating the reliability of the related networks have been deduced. These functions are deduced for the dynamic model which is less studied and it is prooved to be relevant to the static model too. All equations are demonstrated and graphically illustrated in some examples. A few examples are analyzed graphically for different values of the number of units in the subnet and the number of subnets. This paper contains four different network topology models which are also analyzed by equations and graphically. The mathematical model described and the deduced equations will serve as a basis for the subsequent analysis of the dynamic networks of various topologies and various types of random variables that describe the lifetimes of the units of the analyzed system.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Pe baza modelelor dinamice &icirc;n lucrare se realizează o analiză comparativă a fiabilității a două tipuri de rețele: rețele serial-paralele și paralel-seriale, c&acirc;nd sunt predefinite numerele de subrețele și unități din fiecare subrețea, numere constante, dar și c&acirc;nd duratele de viață ale unităților sunt variabile aleatorii independente. Au fost deduse ecuațiile pentru calcularea fiabilității rețelelor aferente. Aceste funcții sunt deduse pentru modelul dinamic, care este mai puțin studiat și care a fost demonstrat anterior drept relevant pentru modelul static. Toate ecuațiile sunt demonstrate și ilustrate grafic &icirc;n c&acirc;teva exemple. Unele exemple sunt analizate grafic pentru diferite valori ale numărului de unități din subrețea și ale numărului de subrețele. Această lucrare conține patru modele diferite de topologie de rețea care sunt, de asemenea, analizate prin ecuații și grafic. Modelul matematic descris și ecuațiile deduse vor servi ca bază pentru analiza ulterioară a rețelelor dinamice de diverse topologii și diferite tipuri de variabile aleatorii, care descriu durata de viață ale unităților sistemului analizat.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.52326/jes.utm.2022.29(4).02</dc:identifier>
<dc:source>Journal of Engineering Sciences  (4) 17-26</dc:source>
<dc:subject>cumulative distribution function</dc:subject>
<dc:subject>distributions</dc:subject>
<dc:subject>global maximum</dc:subject>
<dc:subject>lifetime</dc:subject>
<dc:subject>survival functions</dc:subject>
<dc:subject>funcție de distribuție cumulativă</dc:subject>
<dc:subject>distribuții</dc:subject>
<dc:subject>maxim global</dc:subject>
<dc:subject>durată de viaţă</dc:subject>
<dc:subject>funcții de supraviețuire</dc:subject>
<dc:title>Reliability of serial-parallel networks vs reliability of parallel-serial networks with constant numbers of sub-networks and units</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>