Anxietatea şcolară la preadolescenţi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-22 13:08
Vizualizări 380
Vizitatori unici 32
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea şcolară la preadolescenţi

Pag. 3-7

Losîi Elena, Racu Iulia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

This article briefl y describes one type of anxiety – school anxiety. School anxiety represents the manifestation of the preadolescent’s unfavorable emotional states. Are underlined the factors that determine the apparition of school anxiety and the particularities of preadolescents with it.

Cuvinte-cheie anxietate, anxietate şcolară, vârsta preadolescentă.