Applied models for developing worldwide internationalism, competitiveness and human capital trade (the case of Singapore & Finland)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
333 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-11 17:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378(592.3+480) (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2648)
SM ISO690:2012
LEVKOVICH, Lavan Limor. Applied models for developing worldwide internationalism, competitiveness and human capital trade (the case of Singapore & Finland). In: Vector European, 2022, nr. 2, pp. 65-69. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.13
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Applied models for developing worldwide internationalism, competitiveness and human capital trade (the case of Singapore & Finland)

Modele aplicate pentru dezvoltarea internaționalismului, competitivității și comerțului de capital uman (cazul Singaporeului și Finlandei)

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.13
CZU: 378(592.3+480)

Pag. 65-69

Levkovich Lavan Limor12
 
1 Moldova State University,
2 Shaanan College, Ministry of Education
 
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2023


Rezumat

The implementation of organizational excellency in educational systems in modern times is a national challenge in most of the developed countries. Most of these countries deal with the status and position of the education field within each country. The increasing competition in the worldwide market of educational services proves to be a challenge for the institutions of higher education, as well as to the educational systems as a whole. This article describes the strategic plan of Singapore and Finland, which improve their higher education system and the economic market as well.

Implementarea excelenței organizaționale în sistemele educaționale din timpurile moderne este o provocare națională în majoritatea țărilor dezvoltate. Majoritatea acestor țări se ocupă de statutul și poziția domeniului educației în fiecare țară. Creșterea concurenței pe piața mondială a serviciilor educaționale se dovedește a fi o provocare pentru instituțiile de învățământ superior, precum și pentru sistemele de învățământ în ansamblu. Acest articol descrie planul strategic al Singapore și Finlanda care își îmbunătățesc sistemul de învățământ superior și piața economică.

Cuvinte-cheie
economic market, higher education, competitive ability, human capital,

piața economică, învăţământ superior, capacitate competitivă, capital uman

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-171997</doi_batch_id>
<timestamp>1718850420</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Studii Europene din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Vector European</full_title>
<issn media_type='print'>23451106</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Applied models for developing worldwide internationalism, competitiveness and human capital trade  (the case of Singapore &amp; Finland)</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Lavan Limor</given_name>
<surname>Levkovich</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>65</first_page>
<last_page>69</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.52507/2345-1106.2022-2.13</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>